Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

1.referat

Bestyrelsesmøde 2017 

 

Mandag den 11.09     kl.18.30 – 21.00 

 

 

Afbud: Pia  

Fraværende: elevråd 

Godkendelse af referat: godkendt 

Elevråd: Er valgt og inviteret  

 

Ny ordstyrer Roland 

Efterretninger – max. 20 minutter 

 1. Formand: ikke noget  

 1. Skoleleder: Forældrebekymring 9.b PE informerer 

 1. Udvalgene:  

 1.  Nyt fra FRO: Der har ikke været møde hen over sommeren 

 

Punkter: 

 

Emne: Dagsorden 

Opgave: Forslag til punkter 

Bemærkninger: Møderne i FRO i efteråret 2017 er fastlagt til: 

Temamøde: tirsdag den 26. september 2017 kl. 18.30 

Ordinært møde: tirsdag den 5. december 2017 kl. 18.30 

Børne- og uddannelsesudvalget fastsætter endelig dagsorden til ordinært møde på udvalgsmødet den 29. november 2017. Bestyrelsernes ønsker til dagsordenen til det ordinære møde forelægges udvalget på dette møde. 

Vi vil bede om at få ønskerne ind senest onsdag den 1. november 2017 til undertegnede. Endelig dagorden udsendes umiddelbart efter udvalgsmødet. 

Temamødets hovedemne bliver rapporten om ”Kvalitet i dagtilbud og skole”.  

Tovholder: Tommy 

Beslutning: Tommy orienterer. Evt. punkter overvejes til næste møde. 

 

Emne: Ferieplan 

Opgave: Vi skal lave en anbefaling 

Bemærkninger:  

Tovholder:  

Beslutning: Bestyrelsen peger på forslag nr. 1 

 

 

Emne: Årsmøde skole og forældre 

Opgave: Finde en deltager til årsmøde 17. og 18. november 2017 

Bemærkninger:  

Tovholder: Tommy 

Beslutning: Tommy melder tilbage, hvem der skal meldes til, senest fredag d. 15.09.17 

 

Emne: Helhedsplanen 

Opgave: Orientering om implementering af de 15 områder 

Bemærkninger: Koordineringsudvalg sikrer sammenhæng i retning mellem arbejdsgrupperne. Arbejdsgrupper laver anbefalinger. Lokalt må der startes – men i rigtige retning. 

Tovholder: Michal 

 

 

Emne: Dette års arbejde 

Opgave: I fællesskab finde de områder, vi vil lægge vores energi i. 

Bemærkninger: Vi laver en proces omkring at knytte sløjfer på områder, som vi synes trænger til det. Vi er ikke i en fase, hvor der skal påbegyndes nye større projekter. Kommunens 15 udviklingspunkter vil nok fylde rigelig for skolen, bestyrelse og dets personale. 

For at flest mulige kommer til orde, så vil vi starte med tre grupper:  

 1. Ledelse, AMR, TR 

 1. Lene, Berit, Sille 

 1. Gert, Tommy, Pia, Anne Mette 

Derefter fremlægges områderne med begrundelser. 

Endelig beslutning om, hvilke 3 opgaver, der er vigtigst at tage op  

Tovholder: Tommy  

Beslutning: Grupperne har meldt flg. tilbage: Madordning II, drengepædagogik III, datainformeret ledelse, fokus på mellemtrinnet II (brug madordningen, planlægge frem med klippekort), forældreinvolvering, virksomhedssamarbejde (brug forældrenes erhverv), distriktssamarbejdet, 1 pædagog + 1 lærer,  

 

Det blev besluttet, at der i bestyrelsen skal arbejdes videre med flg. emner: 

 1. Fokus på Mellemtrinnet (Herunder virksomhedssamarbejde, drengepædagogik. Madordning) 

 1. Forældreinvolvering 

 1. Datainformeret ledelse 

 1. Distriktssamarbejdet (Herunder volumen i udskolingen, 1 lærer og 1 pæd.) 

 

 

Orienterende punkter 

 

Emne: Kriseplan 

Opgave: orientering om tilgangen 

Bemærkninger: Michal informerede 

Tovholder: 

 

 

Ud af huset – (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding..)  

 

 

Bestyrelsens månedskommentar:  

 

Eventuelt: Har skolen en retningslinje omkring mængden af info på intra.  

Ikke andet end, at en form for uge-/månedsplan skal være tilgængelig for forældre, så arbejdet overordnet kan følges ligesom evt. lektier.  

 

Kommende punkter: Valg, skole og forældre 

Har skolen en politik/princip omkring hvilke ting der samles ind til, Rynkebyløb, Kenyaløb, Nyreløb, indbetaling til klassekassen mv.  

 

Nedsætte et valgudvalg 

 

Forslag til punkter til FRO:  

 1. Sikkerhed i skolebussen, seler, mangel på sæder 

 1. Køreplan for busserne, hvorfor skal børnene afsted kl. 7.05? 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Tommy Fischer / Michal Pedersen