Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

2. referat

Bestyrelsesmøde  

2017 

 

Mandag den 10.10.17 

 

18.30 – 21.00 

 

 

Afbud: Birthe, Gert, Sille 

Fraværende:  

Godkendelse af referat:  

Elevråd:  ikke med i dag 

 

Paneldebat om folkeskolen 8. november 2017 kl. 19-21.30 i multihuset Dybbølskolen skal vi flytte næste bestyrelsesmøde? Ikke den 9 nov. Mødet flyttes til den 16. november 2017. 

 

Efterretninger – max. 20 minutter 

  1. Formand:  

  1. Skoleleder: Elevstyrede forældresamtaler, (A4 - udfordringer (0.-1.) sammen med 5.6.7 årg. Samt 4 meget aggressive elever og personale 

  1. Udvalgene: 

  1.  Nyt fra FRO: Bestyrelsesuddannelse blev drøftet– aften fælles fra kommunen evt. Havnbjerg. 

Det er vigtigt, at sørge for at den nye bestyrelse får en god start og at få de nye ”klædt” godt på til opgaven. 

Et andet punkt var de 15 punkter i helehedsplanen. 

 

Punkter: 

 

Emne: Dagsorden 

Opgave: Forslag til punkter på FROmødet 

Bemærkninger:  

Ordinært møde: tirsdag den 5. december 2017 kl. 18.30 

Vi vil bede om at få ønskerne ind senest onsdag den 1. november 2017 til undertegnede. Endelig dagsorden udsendes umiddelbart efter udvalgsmødet. 

Temamødets hovedemne bliver rapporten om ”Kvalitet i dagtilbud og skole”.  

Forslag på sidste møde: Sikkerhed i busserne. Busudfordringer generelt. 

Tovholder: Tommy 

Beslutning: Michal sender forslaget ind til FRO 

 

Emne:  

Opgave: Frugt eller ej? 

Bemærkninger:  

25 000 kr. Ingen tilskud i dette skoleår.  

Hvis bestyrelsen ønsker frugt til alle, så skal vi betale fuld pris i år og der skal findes et køligt lokale til opbevaring, som vi ikke lige kan finde. 

Måske kun frugt til SFO – de savner det og elevgruppen savner det. Ingen forældre eller elever fra 4-9 har spurgt til, hvorfor vi ikke har frugt længere. De har et lokale til frugt. 

Tovholder: Lene B. 

Beslutning: Frugt fra januar måned, SFO fra nu.  

 

Emne: Valget 

Opgave: Nedsætte et udvalg 

Bemærkninger: Valget nærmer sig. Vi skal have nedsat en gruppe, der forbereder valget, pr, info, praktiske forhold… 

Tovholder: Tommy 

Beslutning: Arb. gruppe nedsat.Tommy og Lene. De afholder et møde inden næste bestyrelsesmøde. Tommy indkalder. 

 

 

 

Emne: Indsamlinger velgørenhed. 

Opgave: Skal praksis ændres? 

Bemærkninger: Bestyrelsen har tidligere besluttet, at skolen som enhed, kun deltager i et projekt. Rynkebyløbet og dermed støtter dette løbs formål. De enkelte årgange har derudover selv haft frihed til at vælge at støtte andre formål eller sælge lodder for at tjene til klassekassen.   

Tovholder: Tommy / Berit 

Beslutning: Fortsætter som nu. Vi kan opfordre til, at personalet tænker sig om, hvad de siger ja til, så der ikke er for mange på en årgang. 

 

 

Emne: Ugeplaner 

Opgave: Forventninger 

Bemærkninger: Vi drøftede emnet på sidste møde. Efterfølgende har vi set nærmere på de enkelte årganges ugebreve. Bortset fra en enkelt årgang, som vi selvfølgelig har drøftet det med, så mener vi, at rigtig mange har en meget udvidet flot ugeplan og alle har en acceptabel ugeplan. Så vi skønner ikke, at et minimumsbeskrivelse er nødvendig. Hvis vi beslutter et fælles minimum, så kan det jo blive målet.  

Tovholder: Michal 

Beslutning: Praktisk fortsætter som nu.  

 

Emne: Helhedsplanen 

Opgave: A. Vælge processer B.Udfolde fokusområder – hvilke ideer tænker vi ind i dem 

Bemærkninger: På sidste møde valgte bestyrelsen, at afsættet skal være at tænke i helheder. Derfor er nogle af de 15 punkter i planen koblet sammen. Bestyrelsen valgte tre hovedområder, som de i dette skoleår vil fokusere på. 

  1. Fokus på mellemtrinnet (nr. 3) – herunder madordning-madkundskab (nr 5 ), drengepædagogik (nr. 1), praktisk orienteret undervisning og virksomhedssamarbejde (nr 13)  

  1. Forældreinvolvering (nr. 7)– herunder brug af deres kompetencer i undervisningen 

  1. Datainformeret ledelse.(nr 12)  

 

Proces: 

Skal vi vælge at arbejde i grupper efter interesse (lave oplæg)?  

Skal vi afsætte et bestyrelsesmøde, hvor hver interessegruppe arbejder med et af emnerne? 

Skal vi vælge samme metode som i arbejdsgrupperne, som vi bruger ved lærerne (Se bilag)  

Skal vi arbejde med Kaizentavlen? 

 Fælles beslutninger  

Tidsplan: 

Tovholdere for hvert område: 

 

Udfolde området på dette møde: 

Hver interessegruppe sætter sig sammen 

Brainstorm på gule lapper 

Samle i underemner 

Næste møde: Alle grupper arbejder med modellen: anbefalinger (bilag) 

Tovholder:  

Beslutning: Næste bestyrelsesmøde bliver et arb. møde i 2 grupper. 

Mellemtrinnet – drengepædagogik Lene, Annemette, Berit og Michal 

Mellemtrinnet – praktisk orienteret undervisning og virksomhedssamarbejde, madordning Tommy, Roland, Pia, Tove og Lene B 

 

De, der ikke var til mødet, vælger sig ind på selve mødet.  

 

 

 

 

Orienterende punkter 

 

 

Ud af huset – (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding..)  

 

 

Bestyrelsens månedskommentar:  

 

Eventuelt:   

 

Kommende punkter:  

Valg  

Fokus på mellemtrin (drengepædagogik, praktisk orienteret undervisning, madordning),  

Forældreinvolvering,  

Datainformeret ledelse 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Tommy Fischer / Michal Pedersen