Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

3. referat

Bestyrelsesmøde  

2017 

 

16. november 2017  

18.30 – 21.00 

 

Afbud: Tove, Gert og Pia 

Fraværende:  

Godkendelse af referat: Det er godkendt. 

Elevråd:  Deltog ikke i dette møde. 

 

Efterretninger – max. 20 minutter 

  1. Formand: Ikke noget nyt. 

  1. Skoleleder: Mange nye elever på besøg, som vil starte hos os.  

Nyt om byggeriet, legeplads tager form. Lige nu dialog omkring p-plads. 

  1. Nyt fra FRO: vi har sendt et punkt til Fro om bus og sikkerhed 

  1. Udvalg: Økonomi kort gennemgang. 

 

Punkter: 

 

Emne: Helhedsplanen 

Opgave: Færdiggøre arbejde med forslag til udmøntning af delområder i helhedsplan 

Bemærkninger: På sidste møde valgte bestyrelsen, at afsættet skal være at tænke i helheder. Derfor er nogle af de 15 punkter i planen koblet sammen. Bestyrelsen valgte tre hovedområder, som de i dette skoleår vil fokusere på. 

 

Mellemtrinnet – drengepædagogik Lene, Annemette, Berit, Sille og Michal 

 

Mellemtrinnet – praktisk orienteret undervisning og virksomhedssamarbejde, madordning Tommy, Roland, Pia, Birthe og Lene B 

 

Proces: 

Vi har valgt samme metode som i arbejdsgrupperne, som vi bruger ved lærerne (4 områder til en handling og 4 kort)  

  1. Hver grupper arbejder med sit område 

Laver en handling pr papir, som alle er enige i 

Der kan afleveres lige så mange handlinger som ønsket. 

  1. Fælles fremlæggelse med begrundelser pr. handling  

Fælles debat pr. handling 

Fælles anbefaling  

  1. Alle områder og alle forslag til handlinger drøftes 

  1. Tidsplan: 

  1. 08.09 bestyrelsesmødet: Ud fra medarbejdernes tilbagemelding drøftes endelige anbefalinger 

09.01. MEDudvalg drøfter bestyrelsens samling af alle tilbagemeldingerne SFO, Lærere, bestyrelse.  

21.09.2017 Pæd. Dag – Alle arbejder med implementeringen 

Tovholdere, tidsplan, evaluering mm. 

Beslutning: 

 

Emne: Valg 

Opgave: Lave oplæg 

Bemærkninger:  

Tovholder: Tommy 

Beslutning: 

 

Orienterende punkter 

 

Ud af huset – (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding.)  

 

Bestyrelsens månedskommentar:  

 

Eventuelt: 

 

Kommende punkter:  

Valg  

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Tommy Fischer / Michal Pedersen