Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

4. referat

Bestyrelsesmøde 11.12.2017 

 

 

Bemærk der er julefrokost hos Lene. KL. 17.30 –  

Adresse: Nydamvej 29, 6400  

  

Afbud: Tommy, Tove, Michal  

Fraværende: Gert og Roland 

 

Godkendelse af referat: godkendt 

Elevråd:   

 

Efterretninger – max. 20 minutter 

  1. Formand:  

  1. Skoleleder:  

  1.  Nyt fra FRO: 

  1. Udvalgene – Evt. nyt fra partnerskabsudvalget om forældreinvolveringspunktet i helhedsplanen? 

 

Punkter: 

 

Emne: Antimobbeplan 

Opgave: at revurdere ud fra ny lov 

Bemærkninger: Forvaltningen har bedt alle bestyrelser om at revurdere deres plan ud fra ny lovgivning. Der er tre ændringer med rødt i bilaget: 

  1. Der skal indarbejdes klageproceduer.  

  1. Der skal beskrives nærmere om digital mobnig.  

  1. Vi har desuden haft besøg af to af vore tidligere elever (Triergaming/you tuber), der har lavet et antimobbemateriale. Alle Københavns skoler skal bruge dette. Vi vil foreslå det indarbejdet i vores plan. Der skal også være en plan mod/ved online-mobning 

Tovholder: Michal 

Beslutning: Ændringsforslaget vedtaget med små sproglige justeringer. Punktet med forslag til forebyggelsestemaer slettes. 

 

 

Emne: Valg 

Opgave: Informere om tidsplan mm. Bilag vedlagt 

Bemærkninger: Bilag 

Tovholder: Tommy 

Beslutning: Kalenderen med tidsplanen for valget blev gennemgået og godkendt. Vi havde en snak om, hvem der ønskede at fortsætte, og hvem der vil stoppe i bestyrelsen. Her og nu tænker Pia, Lene, Annemette at stoppe. Sille og Berit er i tvivl, Roland, Gert og Tommy??? 

Vi aftalte at til jan. mødet melder alle tilbage om, hvad de har besluttet sig for. 

 

Orienterende punkter 

Emne: Helhedsplanen 

Opgave: Informere om videre arbejde i kommunen og på Nydam 

Bemærkninger: MEDudvalg den 9.1.18 – Arbejdsgrupper kommunalt den 19.01.18- Pæd. Dag Nydamskolen den 20,01.18 

Tovholder: Michal 

 

 

Ud af huset – (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding)  

 

 

Bestyrelsens månedskommentar:  

 

Eventuelt: 

 

Kommende punkter:  

Valg 

Forældreinvolvering,  

Datainformeret ledelse 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Tommy Fischer / Michal Pedersen