Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

7. referat

Bestyrelsesmøde  

01.03.2018  

Bestyrelsesmøde: 17.00 – 19.00 

Valgmøde 19.00 - 21.00 

 

 

Afbud: Pia, Sille 

Fraværende:  

Godkendelse af referat: godkendt 

Elevråd:  deltog ikke i mødet 

 

Efterretninger – max. 20 minutter 

  1. Formand:  

  1. Skoleleder: influenza har ramt, en del elever har manglet. Info om mulig strejke/lockout. 

  1. Udvalgene: 

  1.  Nyt fra FRO: 

 

Punkter: 

Emne: Valgmødet 

Opgave: Indhold og er der kommet kandidatforslag 

Bemærkninger: Hvad gør vi, hvis ikke der dukker nogle op. 

Tovholder: Tommy  

Beslutning: Tommy har oplæg klar til valgmødet.  

 

 

Emne: Emner  

Opgave: Finde forslag til dagsorden i FRO 

Bemærkninger: Kære alle. Hermed indkaldelse af ønsker til dagsorden til ordinært møde i Fælles Rådgivende Organ 5. marts 2018.02.09 

Tovholder: Tommy 

Beslutning: Vi har ikke noget punkt denne gang.  

 

 

 

 

 

 

Emne: Integrationsrådet 

Opgave: Indstilling af et evt. medlem 

Bemærkninger: I forbindelse med den nye byrådsperiode skal der udpeges medlemmer til Sønderborg Kommunes Integrationsråd, heriblandt 

  • ét medlem indstillet fra skolebestyrelserne 

  • ét medlem indstillet fra daginstitutionsbestyrelserne 

Jeg skal derfor bede jer drøfte med jeres bestyrelse, hvem der har interesse i at deltage i Integrationsrådet. 

Vedhæftet er Integrationsrådets forretningsorden samt rådets to seneste årsberetninger, der tilsammen giver et billede af opgaven. 

Jeg skal bede jer om en tilbagemelding senest fredag den 9. marts. 

Tovholder: Michal 

Beslutning: Vi har ikke nogen repræsentant. 

 

 

 

Emne: Principper  

Opgave: Opfølgning på principper 

Bemærkninger:  

Hvordan sikres en løbende bedre opfølgning på og justering af principperne.  

Hvordan sikres at principperne lever. (FORSLAG: Vi afsætter tid til medarbejderopfølgning og tilbagemelding – sætte et princip på løbende til dagsordenen i bestyrelsen.) 

Hvordan og hvor ofte skal eller kan principper ændres, når de skal retningsbestemme en praksis over længere tid. Kan praksis håndtere principændringer ”hele tiden” og er det godt for organisationen?  

De ansatte har den 20.02 set principperne igennem. Det gav anledning til justeringer ligesom bestyrelsen har oplevet behovet for justeringer. 

Tovholder: Berit / Michal 

Beslutning: Under orienterende punkter fremadrettet kommer der et princip med, som vi læser igennem og evt. rettet småting, er der større ting tages det med som et punkt næste gang.  

 

 

Emne: Nye bestyrelsesmedlemmer 

Opgave: Hvordan tager vi bedre imod og ”uddanner”.  

Bemærkninger: I drøftede f.eks. en tutorordning. Kurser (Forvaltningen). Egne forløb (Sandbjerg og mindre) mm. 

Tovholder: Tommy 

Beslutning: Punktet sættes på igen, hvor det bliver konkretiseret hvordan vi håndterer det i praksis, så den nye bestyrelse bliver hjulpet godt på vej. Både i forhold til nyvalg og løbende indtrædende i bestyrelsen. 

 

ORIENTERINGER 

 

Status: Mindre justeringer - Den gode kommunikation 

 

Bestyrelsens månedskommentar:  

 

Eventuelt: 

 

Kommende punkter:  

Forældreinvolvering 

Datainformeret ledelse 

Principper tages med under orienterende punkter  

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Tommy Fischer / Michal Pedersen