Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

8. referat

Bestyrelsesmøde  

19.04.2018 

Nydamskolens P-rum: 18.30 – 21.00 

 

 

Afbud: Annemette, Roland og Gert 

Fraværende:  

Godkendelse af referat: Den er godkendt 

 

Elevråd:   

 

Emne: Elevrådets egne tilbagemeldinger efter fællesmøde.  

Opgave: Drøftelse af, hvilke ændringer, der kunne gøre deltagelse mere interessant og relevant. 

Bemærkninger: Se bilag. Der har været evaluering med eleverne og kontaktlæreren 

Beslutning: Elevrådet vil gerne have et møde med nogen fra bestyrelsen i det nye skoleår. Forventningsafstemning. 

 

Emne: Elevrådets ”millionansøgninger” 

Opgave. Drøftelse af prioriteringer og strategier vedr. forslagene 

Bemærkninger: Se bilag 

Beslutning: Strategi drøftet. Ros til eleverne. 

 

Efterretninger – max. 20 minutter 

  1. Formand: Intet nyt 

  1. Skoleleder: 3 lærere ansat i forflyttelsesrunden samt tre pædagoger. Et barselsvikariat er opslået.  

  1. Udvalgene: 

  1.  Nyt fra FRO: 

 

Punkter: 

 

Emne: Økonomi 

Opgave: Fremlæggelse af regnskab 

Bemærkninger: LB fremlægger det endelige regnskab 2017  

Tovholder: LB 

Beslutning: Godkendt regnskab lægges med ud. 

 

 

 

Emne: Nye bestyrelsesmedlemmer 

Opgave: Hvordan tager vi bedre imod og ”uddanner” nye efter valg og ved tiltrædelse i forløbet  

Bemærkninger:  

I har haft følgende forslag: 

Efter nyvalget: 

Kommunale kurser 

Oplæg af skole og forældre 

Skole og forældres materialebase 

Introfilm – skole og forældre 

E-learning 
Fælles lokalt kursus med overnatning 

Tutorordning 

Læs let – oversigt over fagbegreber og forkortelser 

Bestyrelsen beskriver udvalgene ude på hjemmesiden 

Suppleanter, der kommer i løbet af året: 

Tutorordning 

Intro med XX og YY suppleanter vedr. arbejdet, læs-let mm. 

Tovholder: Tommy 

Beslutning: Der nedsættes et lille udvalg til, at lave et oplæg til, hvordan vi skal starte en ny bestyrelse op, ud fra nuværende bestyrelses erfaring. Tommy og Berit meldte sig. Punktet skal på næste møde. 

 

 

Emne: Valg 

Opgave: Finde suppleanter – vi skal have nogen på listen 

Bemærkninger: Vi har skrevet til K-forældre. Vi har henvendt os til alle forældre og holdt valgaften. Hvordan finder vi nogle suppleanter. Fik I nogen ved skolefesten? Ja vi har nu en suppleant :-) 

Tovholder: Tommy 

Beslutning: Der er nu to suppleanter på listen. 

 

 

ORIENTERINGER 

 

Fast punkt: principdrøftelse 

Opgave: At lave justeringer, mindre ændringer 

Bemærkninger: Er praksis ændret, er der kommet nye regler, gør vi det, der står… 

Såfremt et princip grundlæggende ønskes debatteret, så sættes det på som punkt på kommende møde. Princippet gennemlæses på det vedlagte bilag. 

 

Princip: Håndtering af medicin 

Opgave: At justere princippet eller vurdere, om det skal tages op som punkt 

Bemærkninger: Fra medarbejderside er der sendt mange kommentarer, som indikerer, at det kræver mere end en justering. Medarbejderne har skrevet: 

  1. Kontrolskema mangler 

Tovholder: Michal 

Justeringer: 

 

Emne: Den gode kommunikation 

Status: Lene laver de sidste små justeringer på - Den gode kommunikation. Herefter sendes den til Gitte D. Hun lægger den ud som erstatning for de tidligere retningslinjer. 

 

Skoleår 

Princip 

Vedtaget den: 

Revideret i bestyrelsen  

den: 

Følgende er justeret 

2017/18 

Håndtering af medicin 

 

2013 kommunalt 

19.04.18 

Der mangler et skema til opfølgning som vedtaget tidligere, så vi kan kontrollere, om der har været givet medicin af hvem. 

Er lavet og i brug 

 

 

 

2017/18 

Den gode kommunikation 

19.04.18 

Udgivet:?? 

Nyt princip for den gode kommunikation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emne: Evt. Konflikt 

Opgave: Drøftes  

Bemærkninger: Skolehverdagen på Nydam under en evt. konflikt. 

SFO er helt lukket 

Lærere i specialklasse er upåvirket. 

Lærere på arbejde i det skema, de har til daglig: 6 plus 3 lærere der har timer i begge steder (spec og almen) 

Andre Medarbejdergrupper: 3 

 

Emne: 9. årgangs sidste skoledag 

Opgave: Orientering om ændring 

Bemærkninger: Alle overbygningsskoler har drøftet en forespørgsel. Langt de fleste skoler har en tradition kort dag for 9. årgang. 9.årgang møder i år på skolen kl. 10.00 og er på skolen til kl. 12.00 eller til der er helt er helt ryddet op kl. 12.00.  

Resten af skolen fortsætter efter skemaet. 

Tovholder: PE  

 

 

Bestyrelsens månedskommentar:  

 

Eventuelt: 

 

Kommende punkter:  

Opstart af den nye bestyrelse 

Forældreinvolvering 

Datainformeret ledelse 

Internationalt samarbejde 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Tommy Fischer / Michal Pedersen