Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

8. referat

Bestyrelsesmøde  

2018/19 

 

Den 10.10 2019 

18.30 – 21.00 

 

Sted: Nydamskolen 

 

Afbud: Annemette, Berit 

Fraværende: Sille 

 

Dagsorden 

 

Punkter: 

 

18.30 – 18.45 

Efterretninger – max. 15 minutter 

 1. Formand: Ansættelse – status på skolelederstillingen. 

 1. Skoleleder:  Vi har ansat en ny lærer til overbygningen pr. 1. august 2019. 

Info vedr.: ”Guide til forældre om digitale vaner”.  

 1. Nyt fra FRO: Lene  

 1. Nyt fra udvalg:  

 

 

18.45 – 19.00 

1. 

Emne: Suppleant 

Opgave: Finde en ny 

Bemærkninger: Har I haft kontakt med en mulig suppleant? Er der nogle konkrete navne? Hvis ikke hvad er næste skridt? Evt. aktivitet under skolefesten eller? 

Tovholder: Gert 

Proces: 

Beslutning: Der bliver lavet en lille plakat, der hænger i baren til skolefesten for på den måde at gøre opmærksom på, at der mangler suppleanter til bestyrelsen.  

 

 

 

 

19.00 – 19.20 

2. 

Emne: Evaluering af principper 

Opgave: Bruge Gert evalueringsmodel i forhold til sidst vedtagne princip 

Bemærkninger: Gert har på sidste møde fremlagt en evaluerings”model”, som kan ”lægges ned over” nuværende og fremtidige principper. Den bygges op over 4 områder: effekt, udvikling, anvendelighed og opfølgning. Samt at de 4 områder vil kunne evalueres såvel kvalitativt samt kvantitativt. Med udgangspunkt i dette skal vi som eksempel forsøge at lægge modellen ned over princippet: Den gode overgang” som er vedtaget, men mangler evalueringsdelen. (Bilagene er tidligere udsendt også med link til specialklasserne. 

Tovholder: Gert 

Proces: 

Beslutning: Tekst til evalueringsfeltet i princippet om den gode overgang: 

Tidspunkt på året omkring efterårsferien.  

 1. Effekt 

 1. Udvikling 

 1. Anvendelighed 

 1. Opfølgning 

 

 

19.20 – 19.45 

3. 

Emne: Princip for andre voksne i klassen 

Opgave: Drøftelse af udvalgets oplæg til princip 

Bemærkninger: Oplæg fra arbejdsgruppen fremlægges på mødet 

Tovholder: Karen, Birgitte, Lene B. 

Proces: 

Beslutning: Princippet er gennemgået i bestyrelsen og sendes til kommentar i personalegruppen.  

 

 

19.45 – 20.00 

4. 

Emne: Årsberetning 2018-19 

Opgave: Vælge form på årsberetning 

Bemærkninger: Årsberetningen er sat som emne i årets hjul i april måned. Der har tidligere i bestyrelsen været talt om at samle kvartalskommentarerne til en årsberetning. 

Tovholder: Gert 

Proces: 

Beslutning: Kvartalsberetning laves i denne omgang af Lene og Rasmus.  

Deadline 10 maj 2019. 

 

Birgitte og Karen laver herefter sommerferiehilsnen som udkommer lige op til ferien. 

 

 

20.00 – 20.20 

 

Pause 

 

20.20 – 20.35 

 

5. 

Emne: Branding 

Opgave: Drøftelse 

Bemærkninger: Branding er sat på årshjulet på Comwell-mødet. Første store markering er sat i søen den 25.05. Vil bestyrelsen stå for markedsføringen af denne dag? 

Tovholder: Gert  

Proces: 

Beslutning Rasmus kontakter Jette Paulsen og de aftaler nærmere.  

 

20.35 – 20.45 

6. 

Emne: Fælles bestyrelsesmøder 

Opgave: Drøftelse 

Bemærkninger: Skal vi forsøge at etablere et par fællesmøder med bestyrelsen i Nybøl, når de har fået sig etableret i den nye fællesbestyrelse eller med børnehaven bestyrelse.  Vi ”deler” elever. Vi kan inspirere hinanden. Vi kunne have en fælles oplægsholder mm. 

Tovholder: Gert 

Proces: 

Beslutning: Gert undersøger med børnehaven, om de har lyst til at mødes.  

 

20.45 – 20.55 

7. 

Emne: Bestyrelsens arbejde  

Opgave: Involvering og opfølgning på arbejdet i år 

Bemærkninger: Erfaringer fra i år. Kunne det være en ide med en fælles dag evt. på skolen, hvor der er mere tid til drøftelser omkring: Hvor er vi nu? Hvad skal vi fremadrettet mm.?  

Tovholder: Gert 

Proces: 

Beslutning: Der tænkes en ekstra dag ind, når næste års bestyrelsesdatoer vedtages 

 

 

20.55 – 21.00 

Orienterende punkter 

 

Ud af huset – (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding).  

 

 

Bestyrelsens kvartalskommentar: Sommerhilsen 2019 Birgitte og Karen skriver 

 

Næste emne? (Nye principper, Forældreinvolvering/k-forældre, Emneuge 

 

Eventuelt: 

 

Kommende punkter: 

 1. Mødedatoer for skoleåret 2019/2020 

 1. IT – hjemmeside fremover 

 1. Regnskab og budget 

 1. Evaluering af de principper vi har 

 1. Forældremøder sætte på dagsorden i maj – i årsplanen