Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

9. referat

Bestyrelsesmøde 2018/19 

 

Den 09.05 2019     Kl.: 18.30 – 21.00    

Sted: Nydamskolen personalerummet 

 

Afbud: Karen, Lene og Sille 

Fraværende:  

 

Referat. 

 

Punkter: 

 

18.30 – 18.50 

Efterretninger – max. 15 minutter 

 1. Formand:  

 1. Skoleleder:   

 1. Nyt fra FRO:  

 1. Nyt fra udvalg:  

 

1. 

Emne: Mødetidspunkt fremover 

Opgave:  

Bemærkninger: Der er kommet et ønske om bestyrelsesmøderne i næste skoleår kan placeres på et andet tidspunkt 17-19 er forslået? Hvad er indstillingen til dette? 

Tovholder: Lene B 

Proces: 

Beslutning: bestyrelsen afprøver de næste 6 mdr. derefter evalueres dette. Evaluering bliver til december. 

 

2. 

Emne: Mødedatoer til næste skoleår.  

Opgave:  

Bemærkninger: Der er lavet flg. Udkast til mødedatoer for bestyrelsen i skoleåret 2019/2020.  

09.09, 08.10, 13.11, 12.12, 13.01, 18.02, 11.03, 16.04, 11.05, 09.06 

Derudover et forslag til en dato til en anderledes dag, lørdag den. 28. september 2019 

Tovholder: Lene B. 

Proces: 

Beslutning: D. 9/9 bliver ændret til D. 10/9, ellers er datoerne godkendt. Lørdag D. 28 sep. Fra kl. 9:00 til kl. 15:00, mødes bestyrelsen. Udvalget er Rasmus, Gert og Lene B. 

 

3. 

Emne: Sommerafslutning 13.06.2019 

Opgave: Hvad gør vi? 

Bemærkninger: Tiden nærmer sig for det sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien. Hvordan gør vi?  Holder vi mødet her og griller eller finder vi på noget andet? 

Tovholder: Lene B 

Proces: 

Beslutning: Det sidste møde bliver på skolen, hvor der bliver grillet, mødet starter kl. 18:00. 

 

4. 

Emne: Forældremøder kommende årgange.  

Opgave: Hvem deltager på hvilke årgange til første forældremøde? 

Bemærkninger: Forældre – socialt arrangement i de nye årgange og møde med lærerteam. K-forældre inddrages 

PPP laves eller bruge Anne Mettes 

Tovholder: Gert 

Proces: 

Beslutning: Bestyrelsen vil gerne møde op, hvor de fortæller om hvad de har arbejdet med og hvad de vil arbejde med i fremtiden. Der bliver lavet et fælles oplæg som kan bruges. Gert laver et oplag til næste bestyrelses møde. Tove har mødetatoerne med til næste møde. Det stor oplag bliver fremlagt på 0-4-7-ASF.  

 

19.30-19.50 Pause 

 

 

5. 

Emne: Opfølgning på punkterne fra sidste gang: 

Kvartalsberetning Lene og Rasmus 10. maj 2019 deadline. 

Branding: lørdag den 25. maj 2019 har Rasmus haft kontakt med Jette Paulsen? Status? 

Bestyrelsessuppleanter hvad er status? Kom der nogle navne frem til skolefesten? 

Tovholder: Gert 

6. 

Emne: Børn med adfærdsmæssige udfordringer! 

Opgave: Gennemgang af hvad skolen gør, hvis en årgang har udfordrende elever. 

Bemærkninger: LB gennemgår skolens inklusionstrappe, og hvilke principper vi har at agerer udfra.  

Tovholder: Lene B 

Proces: 

Beslutning: Lene B gennemgår alt det skolen gør i forhold til udfordringer på skolen. Bestyrelsen anbefaler at trivsel kommer mere på dagsordenen på årgangen. Punktet skal også på et personalemøde.  

 

 

 

Orienterende punkter 

Hvad kom elevrådet hjem med efter mio. drøftelsen den 11. april 2019: 

 • Cykeloverdækning 

 • Vandautomat til specialafdelingen 

 • Sækkepuder 

 • I alt 89.000 kr.  

 

Ud af huset – (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding).  

 

 

Bestyrelsens kvartalskommentar: Sommerhilsen 2019 Birgitte og Karen skriver 

 

Næste emne? (Nye principper, Forældreinvolvering/k-forældre, Emneuge 

 

Eventuelt: Birgitte har sendt et pkt. vedr. forældre/skolebestyrelse og tavshedspligt. 

 

Kommende punkter: 

 1. IT – hjemmeside fremover 

 1. Regnskab og budget 

 1. Evaluering af de principper vi har