Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Den gode overgang

Formål  

At sikre fokus på at skabe den bedst mulige overgang ved de store skift i elevens skolegang på Nydamskolen  

Kort principbeskrivelse  

Den gode overgang har fokus på:  

At sikre elevernes trivsel og en god relation mellem de nye voksne og de nye elever.  

Ved at det nye team blandt andet møder og underviser deres nye elever inden skolestart  

Ved at afgivende og modtagende team blandt andet holder fælles erfaringsoverdragelse  

Ved at hovedfokus i alle overgange i starten ikke er det faglige arbejde - men relationsarbejdet og trivslen.  

  

Den gode overgang har fokus på:  

 At sikre en god information til og en god kommunikation med de nye forældre.  

 Ved blandt andet at afholde et socialt forældrearrangement inden skolestart, hvor der også vælges K-forældre  

 K-forældre inddrages herefter altid i planlægning af forældremøderne  

Inklusionsmedarbejderne har en helt særlig rolle for at sikre ovenstående og den røde tråd i overgangene.  

  

Nye elever i løbet af året:  

 De nye forældrene deltager i infomøde inden opstart - med ledelsen.  

Eleverne kan komme på besøg inden opstart, når forældrene har valgt Nydamskolen.  

Ledelsen skal sikre, at der er en tidsmæssigt afsat ramme for arbejdet med overgangen, så der er en fast struktur og forventning til medarbejderne  

  

Information  

Der er af skolebestyrelsen udarbejdet et lille idekatalog som inspiration for medarbejderne  

Evaluering  

En gang årligt for hver af de store overgange – efter efterårsferien  

  

Generelt 

Det er altid en god ide at søge sparring ved det afgivende team.  

Lav evt. en fælles flyttedag med både afgivende og modtagende team  

  

Børnehaveklasse – SFO  

 Der er udarbejdet et velbeskrevet forløb i overgangen 1.3 fra børnehave til SFO  

   

SFO – 0. årg.  

Sikre gode legeaftaler  

Der er udarbejdet et velbeskrevet forløb i overgangen fra SFO til 0. årgang  

  

0.– 1. årg.   

Sikre gode legeaftaler  

Der arbejdes videre i opstarten med det afsluttende emne fra 0.årgang  

   

3. - 4. årg.  

Indskoling og mellemtrin taler sammen, så elever og de nye voksne har ”hilst” på hinanden inden skolestart på 4. årg. og har set de nye lokaler mm.  

  

 6. – 7. årg.  

 Der laves særlige overgangstiltag i forhold til kommende Nybølelever.  

 Eleverne har idræt sammen og andre fælles aktiviteter  

 Overgangsmedarbejderen er på besøg i Nybølelevers hverdag på Nybøl skole.  

  

9. –  

Det konkrete informationsarbejde omkring overgangen til ungdomsuddannelserne tilkøbes hos UU