Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Den internationale dimension

Formål  

Fremme elevernes evne til at samarbejde på tværs af nationer og kulturer  

Fremme viden om andre lande, deres kultur og værdier  

Fremme bevidsthed om globale sammenhænge  

Fremme interkulturelle og internationale kompetencer  

    

Kort principbeskrivelse  

  

De overordnede rammer for det internationale samarbejde sættes af kommunens læseplan området.  

Den internationale dimension er en tværgående dimension i folkeskolen. Dimensionen hviler på et helhedssyn og skal derfor tydeliggøres på tværs af fag og i flere fag. Eleverne skal kende læringsmålet. Den internationale vejleder har tovholder- og koordinatoropgaven.  

Arbejdet med den internationale dimension skal spænde over faglige og tværfaglige forløb og gerne i samarbejde med udenlandske skoler og igennem varierede læringsformer.  

  

Konkret betyder det på Nydamskolen, at  

  

  • Den internationale dimension fremgår af klassernes årsplaner  
  • Indskoling og mellemtrinet er forpligtet på at deltage i minimum et internationalt projekt per afdeling.  
  • Overbygningen skal deltage i minimum et internationalt samarbejdsprojekt, som kombineres med et ophold i det pågældende land.  

 

Information  

Overbygningen har følgende aftaler:  

  • På alle årgange arbejdes der med e-kommunikation på tysk/ engelsk med en udenlands skole.  
  • Konkrete bundne opgaver, som beskrevet i skolens oversigt over bundne faglige forløb.   

 

Evaluering  

Ved alle forløb er der aftalt synlige læringsmål og lavet en før- og eftertest