MENU
Aula_close Layer 1

Kendetegn for den gode time.

1. Opstart:

Den voksne hilser på eleverne (Form aftales i teamet) (2)

Lærer og elever er klar ved timens start

Læreren og elever møder velforberedte (3)

Dagens/timens program er synligt og gennemgås

2. Mål:

Målene er tydelige (F.eks. plan på tavlen) og eleven ved hvad

han/hun skal lære.

3. Relation:

Der er en positiv relation mellem lærer og elever og

eleverne imellem

4. Motivation og inddragelse:

Alle deltager aktivt efter bedste evne

5. Arbejdskultur:

Der skal være arbejdsro

6. Undervisning og variation:

Timerne skal varieres i form og indhold og den enkelte elev tilgodeses.

7. Feedback:

Der er lærerfeedback til eleverne

Eleverne skal jævnligt mulighed for at give lærerne feedback på timerne

8. Afslutning:

Tydelig afslutning af timen. (Fremgangsmåde aftales i teamet)

Ryd op efter timerne

Sig pænt farvel efter sidste time (Fremgangsmåde aft