Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde

Princip for information til hjemmet om elevens udbytte af undervisningen, herunder elevplaner og skole-hjem-samtaler  

Formål  

Skole-hjem-samtaler skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling og dermed får et grundlag for at bidrage til deres barns læring og trivsel  

At sikre, at forældrene løbende orienteres om deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling.    

At sikre, at den enkelte elev opnår sine læringsmål  

 Kort principbeskrivelse  

Information til hjemmet, om elevens udbytte af undervisningen, hjælper skolen og forældrene til sammen og rettidigt at forebygge og løse faglige og trivselsmæssige problemer.    

Elevplanen og skole-hjem samtaler er en del af informationen til hjemmet om elevens udbytte af undervisningen. Elevplanen er dynamisk og giver forældrene og eleven et billede af elevens faglige udbytte og trivsel.  

Elevplanen danner grundlag for skole-hjem-samtalen og indeholder aftaler mellem skolen og forældrene   

Udover elevplanen sendes der også faglig dokumentation ud mindst 2 gange årligt i overbygningen.  

  

Skolens ansvar:  

 At give forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring.  

Elevplanen giver et billede af den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel samt af de konkrete mål, der sættes for elevens faglige og sociale udvikling.   

Elevplanen bygger på løbende samtaler med eleven.  

Elevplanen er let tilgængeligt i Meebook, så forældrene kan bruge det som forberedelse til skole-hjem-samtalerne og sørger for opdatering efter samtalen ift. mål og aftaler.    

Skolen indkalder regelmæssigt til skole-hjem-samtaler og vurderer løbende, om der er brug for ekstra skole-hjem-samtaler for en elev.   

Skole-hjem-samtaler sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældrene om, hvordan forældrene kan støtte deres barn i at nå de faglige og sociale mål.  

  

Forældrenes ansvar:  

Forældrene har en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af undervisningen.  

Forældrene følger op på indgåede aftaler, om hvordan de skal støtte deres barns læring.  

Forældrene holder sig orienteret om indholdet i elevplanen.   

Forældrene forbereder sig til skole-hjem-samtalen ved at gennemgå elevplanen sammen med deres barn.  

  

 Information  

  •  Elevplaner  
  • Meddelsesblade  
  • Dialog mellem lærere, forældre og eleven