Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde mellem skole og hjem 

 Formål   

At skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.  

 At danne partnerskaber mellem skole og forældre, hvor forældres ressourcer inddrages så godt som muligt til gavn for elevernes trivsel og læring.  

Alle klasser har en kontakt-forældre (K-forældre) gruppe.  

  

Samarbejde mellem skole og hjem:  

  

 • Samarbejdet skal opleves som anerkendende, åbent og respektfuldt, både i tale og skrift.  

 

 • Alle forældres ressourcer anvendes så godt som muligt til gavn for elevernes trivsel og læring og skolen skal arbejde for, at forældrene ved, hvordan de kan støtte deres barns læring.   

 

 • Sociale og faglige arrangementer på skolen giver forældrene et indblik i deres barns hverdag på skolen og medvirker til at fremme såvel elev- som forældrefællesskaber i klassen.  

 

 • Skole og hjem engagerer sig i det enkeltes elevs skolegang. Se Den engagerede skole som udleveres til alle nye forældre på skolen.  

 

Skolens ansvar:  

  

 • Skolen behandler forældrenes henvendelser så hurtigt som muligt.  

 • Skolen kommunikerer tydeligt, anerkendende og rettidigt til forældrene, både ift. elevens trivsel og faglighed.  

  

Forældrenes ansvar:  

  

 • Forældrene holder sig orienteret om deres barns skolegang ved brug af Aula og elevplaner i Meebook.  

 • Forældre tager direkte kontakt til klasselæreren eller de involverede medarbejdere ift. evt. bekymringer eller spørgsmål.  

 • Forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn, tager så vidt muligt direkte kontakt med det andet barns forældre med henblik på løsning af konflikten. Relevante ansatte på skolen bør orienteres, hvis det vurderes at kunne bidrage til løsning af konflikten.  

 • Mindst én forælder deltager i klassens fællesmøder og de sociale arrangementer.  

   

 Samarbejde med Skolebestyrelsen:  

 

 • Forældre kan altid rette henvendelse til Skolebestyrelsen.  

 

Samarbejde med kontaktforældre:  

  

 • En gruppe af forældre i hver klasse/ årgang påtager sig rollen som kontaktforældre (K-forældre).  

 • K-forældregruppen bidrager til klassens sociale trivsel og fællesskabsfølelse blandt elever og forældre og er sparringspartnere med klasselærerne om at opstille spilleregler for klassens sociale liv, også udenfor skolen (f.eks. politik for afholdelse af fødselsdage, elevernes brug af sociale medier, fester og alkohol mm.)  

 • K-forældrene inddrages i planlægning og gennemførelse af forældremøder samt tager initiativ til sociale arrangementer i klassen.  

  

 Information  

 Nye forældre og ansatte får udleveret oversigten ”Den engagerede skole””.  

  

Der er udarbejdet informationsfolder til nye K-forældre, som udleveres af lærerne ved forældremødet i september til de nye K-forældre.  

  

Nye K-forældre får tilsendt en velkomstmail.