Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Børne-og ungepolitik

Overordnet: 

  

Der er rigtig mange tilgange i politikken, vi bestemt ikke kan være 

uenige i. 

Politikken er overordnet båret af en naturlig forventning om, at vi alle 

gør det optimale for, at hvert barn, ung og hver familie i kommunen får 

de bedst mulige udviklingsbetingelser. Den er også båret af forventninger om et stærkere tværgående samarbejde mellem alle parter for at nå dette mål. Ligesom politikken derfor tydeliggør forventningen om et bestemt mindset i dette tværgående samarbejde. Det er rigtig gode og relevante forventninger. 

  

Undren. 

Vi undrer os dog over to centrale forhold, som vi håber medtages i justeringen af politikken efter høringsfasen. 

  

  1. En overordnet politik med overordnede visioner vedtages 

normalt før de konkrete handlinger for at nå visionen besluttes. Derfor er rækkefølgen set i forhold til helhedsplanen ikke hensigtsmæssig. Alle organisationer og samarbejdspartnere har på baggrund af kommunens helhedsplan med de mange udviklingspunkter (og folkeskolereformen) 

allerede prioriteret og bundet deres økonomiske og medarbejdermæssige ressourcer for en længere periode. Derfor kan vi ikke ændre i disse for igen at nå andre eller nyere mål, selvom en del af målene i de tre ”dokumenter” på områder er sammenfaldende. 

  

Forslag: 

Vi foreslår, at det præciseres på hvilke områder i politikken, det forventes, at organisationerne og samarbejdspartnerne sætter et nyt særligt fokus på baggrund af den nye politik. 

  

  1. Sidst i politikken står: ”Vi forventer derfor, at man lokalt sammen med rele- 

vante parter, drøfter og forholder sig til, hvordan politikken omsættes til den praksis, som vi hver især står i”. 

Alle organisationer og samarbejdspartnere har været igennem et stort procesarbejde først omkring implementering af folkeskoleloven og dernæst vedr. udarbejdelse af helhedsplanens punkter og nu starter det store implementeringsarbejde for alle disse punkter. 

Denne mængde af udviklingsområder på samme tid og mængden 

af anvendt procestid betyder, at der ikke er det nødvendige overskud til nye større procesaktivitet eller nye udviklingsområder. (Fokusområder) 

  

Forslag: 

Vi foreslår, at den citerede forventning omskrives til: Vi forventer derfor, at 

man lokalt sammen med relevante parter forholder sig til, hvordan politikken bedst kan indarbejdes i det igangværende arbejde med helhedsplanens udmøntning. 

  

På Skolebestyrelsens vegne 

Tommy Fischer / Skolebestyrelsesformand Nydamskolen