Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 2021.11.09

Bestyrelsesmøde

2021

 

09. 11 2021

17.00 –19.30

 

 

Afbud:Birgitte, Kateryna

Fraværende:

Godkendelse af referat:

 

 

17.00 – 17.20

 

Efterretninger max. 20 minutter

  1. Formand: Der har ikke været nogen henvendelser.
  2. Skoleleder: Coronasituationen har været drøftet med personalet, bedsteforældre til klippedag er aflyst, orientering om nyansættelser
  3. Nyt fra FRO: Det er diskuteret om skolerne skal profilere sig fælles. Der blev drøftet, hvordan man kan rekrutere til skolebestyrelserne. Dybbøl skolen havde en god ide til at invitere k-forældrene.
  4. Nyt fra udvalg

 

 

Punkter:

 

17.20 – 19.15 (inklusiv spisepause)

 

Emne: Revidering af principper

Opgave: Punktet udsættes til næste møde, da det ikke var de nyeste principper, der var sendt ud.

Bemærkninger:

Tovholder:

Proces: Fælles drøftelse

Beslutning:

 

 

 

19.15 – 19.30

 

 

Ud af huset (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding.)

 

 

Bestyrelsens månedskommentar:

 

 

Eventuelt:

 

Kommende punkter: