Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sygefravær

Hvis en elev er fraværende fra skolen på grund af sygdom, meddeles dette skriftligt til klasselæreren, når skolegangen genoptages. 

Klasselæreren følger børnenes fravær og skal indberette fraværet til skoleledelsen, når denne overskrider 9 dage på et skoleår. Skolen indberetter elevfravær til kommunen. 

 Ved kendskab til et barns længere tids sammenhængende sygdom skal skolens kontor have meddelelse senest 5 dage efter fraværets begyndelse. 

 Procedure ved elevfravær - pejlemærker 

Som det fremgår af Nydamskolen ’s principper omkring elev- fravær, har skolen en forventning om, at alle elever møder i skole dagligt til alle undervisningstimer. 

Når elever har fravær, har dette indflydelse på elevens udbytte af undervisningen, elevens sociale kompetencer og klassens faglige og sociale trivsel. 

Derfor ønsker vi at bidrage til, at eleverne har så lidt fravær som muligt. Der sker hele tiden en vurdering i forhold til fraværet. Nogle gange er der gode forklaringer som langt sygdomsfravær og ferie. 

Skolen vil fremadrettet bruge nedenstående, vejledende pejlemærker for at få en konstruktiv dialog med elever og forældre. 

 

Fravær: 

< 10 dage        Ved bekymring: ledelsen giver lærerne en besked, hvorefter den enkelte lærer tager kontakt til hjemmet. 

10-15 dage      Klasselærer (evt. teamet omkring klassen) mødes med forældre – ledelsen orienteres, konsultative møder overvejes. 

15- 20 dage     Skolen indkalder til konsultativt møde (afdelingsleder deltager), hvor skolens tilkoblede sagsbehandler inviteres. 

>20 dage                             Evt. underretning