MENU
Aula_close Layer 1

Bundne opgaver

Overblik over  

Nydamskolens faste og forankrede aktiviteter/nye traditioner 

Revideret den: 06.12.2017 

Godkendt den:  

Dato/ Tidspunkt 

Sociale aktivitet 

Faglig aktiviteter 

Årg. 

Tovholder 

 

 

 

 

 

Fra skolestart 

Fokus på forståelse af skolens værdier 

Konkret udmøntning i spilleregler 

Alle 

Årg. team 

Fredag i uge 41 

Trivselsdag 

Motionsdag 

Alle 

Sundhedsvejleder 

AKT-koordinator 

Sidste fredag i november  

Juleklip 

 

Alle 

Klasselærere 

Fredag inden påskeferie 

Velgørenhedsløb - Fra kl. 12:00 

Innovationsdag til kl. 12:00  

Alle 

SN 

Marts 

 

Læringsuge - de 17 verdensmål 

Alle 

Årg. Team 

April 

Skolefest 

 

Alle 

Udvalg 

November 

Nydamleauge 

Robot/innovation/entreprenør 

Alle 

MN, KH, FB 

December 

Håndboldstævne 

Fælles social dag 

Alle 

Valghold håndbold 

Uge 24 

 

Emneuge 

Alle på tværs 

Alle afdelinger 

Uge 39 

 

Naturvidenskabsfestival 

Udvalgte kl. 

Naturvejleder 

 

 

 

 

 

December 

Julefrokost på tværs af klasserne 

 

Specialkl. 

Specialklasse- lærere 

Forår 

Tværgående fælles aktivitetsdag 

 

Specialkl. 

Specialklasse- lærere 

 

 

 

 

 

November 

 

Matematikkens dag 

2. årg. 

Matematikvejleder i Indsk. 

December 

 

Krybbespil 

3. årg. 

3. årg. team 

 

 

Jesus på slottet 

3. årg. 

3. årg. team 

December 

 

Lucia optog 

1.årg. 

KG 

Januar 

 

Læsekursus 

Indsk. 

Dansklærere i Indsk. 

Februar 

Fastelavn kl. 8-10 

 

Indsk. 

Indsk. 

Maj/Juni 

 

Nydambåden 

3. årg. 

IA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele skoleåret 

Samarbejde med Nybøl 

Fælles idrætsdag i foråret og idræt sammen hele skoleåret 

6 årg. 

6. årg. idrætslærerne 

Efterår 

 

Erhvervsorientering 

6. årg. 

6. årg. team 

Forår 

 

Skole-OL 

6. årg. 

Idrætslærerne 6. årg. 

November 

 

Matematikkens dag 

4. årg. 

Matematikvejleder i mellemtrin 

Uge 6 tor-fre 

 

Læsemarathon 

4-6 årg. 

PLC 

April 

Skoleteater 

Skoleteater 

5. årg. 

5. årg. team 

April 

Lejrskole 

 

6. årg. 

6. årg. team 

Juni 

Fodboldturnering 

 

5. årg. 

5. årg. idrætslærere 

 

 

 

 

 

Efterår 

Lejrskole 

Lejrskole 

9. årg.  

9. årg. team 

 

 

 

 

 

Januar/februar 

 

Auschwitzdag 

8.+9. årg. 

Historielærere i 8.+9. årg. 

Februar 

 

DM i skills 

8. årg. 

8. årg.team 

Uge 6 tor-fre. 

 

Læsemarathon 

7-9 årg. 

PLC 

Marts 

 

Oplæserkonkurrence 

7. årg. 

7. årg. dansklærere 

 

 

 

 

 

Maj 

 

Konstruktionsprojekt 

8. årg. 

Natursfagsvejleder  

Forår 

Skole OL 

 

7. årg. 

7. årg. idrætslærerne  

Maj/juni 

 

Nydambåden 

7. årg. 

IA 

 

 

Min. 1 faglig forløb i hvert hus (altså min. 5 forløb i 3 år)