Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læseområdet

Formål: 

Tidligt at identificere og give målrettet og intensiv hjælp til elever i læse-skrivevanskeligheder. 

Handleplan: 

0.årgang: Sprogvurderinger: 

September –oktober: Individuel screening af alle elever med testmaterialet: ”Børns Fornemmelse 

for Skriftsprog”- BFS. Læsevejlederstøtte til elever med få skriftsproglige fornemmelser og 

erfaringer. PPR inndrages i forbindelse med særlige problematikker: Opmærksomhed, 

talevanskeligheder, motorik etc. 

Januar – februar: Gruppeprøve med DLB – ”Dansk Lyd og Bogstav”. PPR inddrages, hvis en elev 

scorer meget lavt og er gået i stå i sin læseudvikling. 

1.årgang: ”Læseløftet”: 

15 ugers intensiv, daglig læsetræning for de elever, der efter indskolingens læsekursus scorer lavt i 

OS64 – kategori C2 –C3. 

Max. 6 elever, 75 timer! 

PPR inddrages, hvis elever efter 15 ugers intensiv satsning stadig ikke rykker, og der ikke er 

åbenlyse forklaringer derpå. 

3.årgang: Screening for risikozonen for dysleksi, ”DVO- testen”: 

August-september: 3.årgang gruppetestes med non-ordstest, 25 ord. 

Elever med 8 rigtige eller derunder screenes individuelt i forhold til højtlæsning af nonord, rigtige 

ord og fonologisk subtraktion. Elever, der scorer lavt i den individuelle testning tilbydes VAKS – 

kursus i ressourcecentret. 

VAKS står for Vælg AfKodningsstrategi, 75 timer! 

Her arbejdes med 5 afkodningsrettede strategier. 

Efter endt kursus testes eleverne igen. 

Elever, der har specifikke læse-skrivevanskeligheder testes af læsevejleder med materialet: 

”Testbatteriet – sprog og hukommelsesprøver”- hvorefter PPR inddrages med konsultative møder 

omkring enkeltelever. PPR og tale-hørelærer kan også inddrages under VAKS, hvis det vurderes 

nødvendigt.