Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ulovligt fravær

Elevfravær 

De ansatte skal være opmærksom på, at registrering af elevfravær placeres rigtigt i en af de tre overordnede kategorier. 

 Fravær pga. sygdom – dvs. når eleven har meldt sig syg, er indlagt på sygehus eller til undersøgelser, hvor dette tager hele dagen. 

 Fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed = lovligt fravær). Bruges når eleven har søgt og fået tilladelse til at holde fri pga. f.eks. ferie, begivenheder i familien, f.eks. runde fødselsdage mv. 

 Ulovligt fravær bruges, når eleven udebliver fra undervisningen uden grund eller af skolen har fået afslag på ansøgning om at holde ekstraordinært fri og alligevel udebliver. 

Visionen er: 

Sønderborg Kommune ønsker at være kendt for, at alle børn og unge modtager undervisning, således at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Derfor ønskes den negative sociale arv brudt, og der arbejdes hen imod en 0 tolerance overfor ulovligt fravær. 

 

Mål og handlinger specifikt på skoleområdet: 

 1. På skoleområdet ønskes en ensartet registrering af fravær i 3 kategorier: 

 • Lovligt fravær (fx ferie med familien udenfor skolernes ferieperioder meddeles skolen, som accepterer indenfor, hvad der anses som rimeligt) 

 • Sygdom 

 • Ulovligt fravær (udeblivelse helt eller delvist uden skriftlig accept fra skolen) 

Retningslinjer på området på Nydamskolen: 

 1. Ved ulovligt fravær kontaktes forældrene altid via Aula 

 1. Ved ulovligt fravær på 5 dage indkaldes forældre til møde. Fase 1 skema. 

 1. Vi ulovligt fravær på 10 dage er situationen så bekymrende, at der indkaldes til Fase 2-møde. Den aktuelle leder for årgangen orienteres og deltager om nødvendigt. Der laves bindende aftaler. 

 1. Elevens fravær forelægges og drøftes altid ved skole-hjemsamtalerne. 

  

 1. ”Børne-paraplyen” og dens forskellige faser anvendes ved bekymrende fravær. 

 1. Fravær i tosprogede familier grundet tolkebistand til fx forældres lægebesøg, tages op overfor kommunens læger, således at dette stoppes. 

 1. Registrering omkring fravær vil fortsat være et fast punkt i Kvalitetsrapporten, som forelægges Byrådet. 

 1. Forældre, som ikke ønsker at samarbejde omkring barnets skolegang, og som ikke ønsker at medvirke til at fremme dette, indberettes til forvaltningen. Der vil blive foretaget en konkret og individuel vurdering på baggrund af et møde med forældrene. Jf. lov om børne- og ungeydelsen kan kommunen træffe afgørelse om standsning af ydelsen.