Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Specialklasserne

ASF-klasserne er et specialtilbud, som består af 3 grupper, hvor vi, så vidt det er muligt, prøver at inddele dem efter samme faglighed- og funktionsniveau. 

Vi er placeret i folkeskolen og deltager så vidt muligt i Nydamskolens traditioner, aktiviteter, emneuger og begivenheder. 

Målgruppen er elever med et funktionsniveau, det betyder, at de vil kunne inkluderes i et eller flere fag i vores almenklasser. Der er mange måder at blive inkluderet på og der laves individuelle inklusionsplaner for hver enkelt elev. 

Eleverne deltager i terminsprøver og afgangseksaminer i vores regi eller i almenklasserne ift. hvor meget de er inkluderet. Eleverne forberedes på at gå til Folkeskolens Afgangsprøve i de fag, hvor det vil være muligt for dem. 

Vi er normeret til ca. 15 elever pr. gruppe. Der er altid 2-3 voksne med i undervisningen. 

Vi har faste inklusionspædagoger, som følgerne eleverne ud i klasserne, til de er trygge ved at være der selv. Det er også inklusionspædagogerne, som klæder deres kommende inklusionsklasse/lærerne på til at modtage eleven og der laver individuelle aftaler. Det er altid en fælles beslutning mellem elev, forældre og lærer, om hvor og hvornår eleven er klar til at blive inkluderet. Herefter har vi et inklusionsteam, som arbejder på at finde den bedst egnede klasse og lærerteam til at modtage vores elever. 

Hverdagen i ASF-klassen er pædagogisk tilrettelagt med fokus på forudsigelighed, struktur og baseret på relationer til de få faste voksne i klassen. Vi bruger piktogrammer, timeplaner, timere og individuelle skemaer for at øge overskueligheden og vi tilpasser undervisningen til den enkeltes behov. 

Derudover er der faste psykologer og tale-/hørepædagoger tilknyttet. 

Fra 7. årg. Er ungdomsvejledere tilknyttet ASF-klasserne. Fælles for disse eksterne fagpersoner er, at de løbende har deres gang i vores klasser og at de ofte inddrages ift. sparring og vejledning. 

 

Opdateret september 2022