Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

God adfærd

Ordensreglerne gælder for alle, der har deres daglige gang på Nydamskolen.  

Overordnet formål, vi sigter mod:  

”Det eneste alternativ til formynderiet, er samtalens mulighed”, skrevet af forfatteren Villy Sørensen. Ordensreglernes overholdelse skal medvirke til at sikre god trivsel for alle på skolen.  

Kernebegreber:  

Nydamskolen er en dialog- og værdibaseret organisation. Derfor har vi få regler. Skolens ordensregler skal derfor knytte an til skolens og kommunens værdigrundlag, som er baseret på: Trivsel, ansvarlighed, anerkendende tilgang, engagement og glæde.  Konkret indhold:  

Elever og personale skal i samarbejde medvirke til at skabe et godt arbejdsklima på skolen. Når vi færdes på skolen, skal vi tage hensyn til hinanden, vise tolerance over for hinandens forskelligheder, hjælpe hinanden og passe på skolens inventar og bygninger.  

Skolens rum:  

Elever må ikke i undervisningstiden forlade skolen uden tilladelse. Rygning af tobak og E-cigaretter samt alkoholindtag er ikke tilladt.  Som en forsøgsordning må 7, 8 og 9 årgang gå i brugsen i 12 pausen. Vi opfordrer til at de ikke køber energidrik.

Sne:  

Eleverne må kun være i deres eget område.  

Hvis nogle elever vil "slås" i sne, så foregår det på sportspladsen.   

Mobiltelefoner:  

I indskolingen praktiseres en ordning, hvor eleverne enten lader mobilen blive hjemme, eller også afleveres mobilen til en voksen ved skoledagens begyndelse.  

I mellemtrinnet og overbygningen er det bestemt, at eleverne afleverer deres mobil ved undervisningens begyndelse, og mobilen må kun tages i anvendelse i undervisningen med den voksnes tilladelse. 

Derudover må eleverne i overbygningen få deres mobiltelefoner udleveret i 12-pausen.  

Ved skolestart tages hvert år værdier og regler op til drøftelse/genopfriskning på alle årgange.(”Operation god adfærd”) 

Opdateret juni 2023