Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Svømmeundervisning

Svømmeundervisning 

– ansvar og sikkerhed 

Retningslinjer for svømmeundervisning  

– ansvar og sikkerhed 

 

ANSVAR 

Kommunalbestyrelsen har i henhold til Retssikkerhedsloven § 16 og Bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden § 6 det overordnede ansvar for sikkerheden og forsvarlige forhold for skoler, SFOer og dagtilbud. 

 

DAGLIGT ANSVAR 

Det daglige ansvar for eleverne ligger hos lederen af den pågældende skole, SFO og dagtilbud. 

 

SÆRLIGT ANSVAR 

Der påhviler derudover skolen et særligt ansvar for lærere og pædagoger. 

For at kunne leve op til dette ansvar skal der udarbejdes klare retningslinjer der er tilpasset eleverne. Skolelederen sørger for at medarbejderne følger retningslinjerne. 

 

Følgende punkter skal indgå ved udarbejdelse af lokale retningslinjer: 

 

GENERELT: 

 • Det påhviler skolen at sikre sig, at de fornødne sikkerhedskrav i svømmehallen er opfyldt. Samtidig påhviler det læreren/pædagogen at have fornødent kendskab til svømmehallens sikkerhedsudstyr.  

 • Der skal for hver påbegyndt 15 elever være mindst én lærer/pædagog, der har bestået Sønderborg Kommunes lærersvømmeprøve. 

 

 • Der føres tilsyn med eleverne i omklædningsrummet. 

 

 • Elever følges til hallen, da ingen elev må være i svømmehallen uden opsyn.  

 

 • Bassinet skal overvåges kontinuerligt gennem hele aktivitetens varighed. 

 

 • Såfremt eleverne undervises i udspring, skal vanddybden være mindst 1,5 til 2 m ved siddende stilling og mindst 2 til 2,5 m ved stående stilling. 

 

 • Alle ansvarshavende personer bør være bekendt med en på forhånd aftalt beredskabsplan ved ulykker. 

 

 • Elever giver besked til læreren, hvis de forlader svømmehallen. 

 

 • I den dybe afdeling må kun være elever, der har tilladelse dertil af læreren/pædagogen.  

 

 • Undervandssvømning, dykning og udspring fra vippen må kun foregå under lærerens/pædagogens ledelse. Hovedspring fra bassinkanten er kun tilladt, hvor der er 1,5 til 2 m vand ved siddende stilling og mindst 2 til 2,5 m vand ved stående stilling. 

 

 • Elever, der ikke kan svømme, skal kunne bunde eller have et flydemiddel på, der giver tilstrækkelig opdrift til, at eleven kan svømme fra kant til kant. Flydemidlet skal være fastgjort forsvarligt. Alternativt skal eleven have sin egen hjælper. 

 

 • Alle elever kommer op og med ind i omklædningsrummet ved timens afslutning. 

 

 • Alle elever forlader bassinet før læreren selv forlader det. Der påhviler læreren/pædagogen et ansvar for at konstatere at alle elever har forladt bassinet. 

 

 • Læreren forlader svømmehallen som den sidste.