Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fravær

 

Formål  

  • At ulovligt fravær stoppes hurtigst muligt  

  • At samspillet, mellem skolehverdag og længerevarende ønsket fravær, er synlig for forældrene.  

  • Forventningsafklaring mellem forældre og skole om det at holde ferier udenfor de almindelige skoleferier.    

Længerevarende fravær er over 5 skoledage – under 5 skoledage gives tilladelse af lærerteamet.  

   

Ulovligt fravær:  

Nydamskolen følger den kommunale fraværshandleplan.   

Ved ulovligt fravær følger lærerne op via AULA, telefonisk og/eller fysiske møder. Såfremt fraværet ikke nedbringes indkaldes elev og forældre til møde på skolen. Kommunens fraværskonsulenter inddrages. Såfremt fraværet ikke kan nedbringes ved ovenstående laves underretning  

  

Længerevarende fravær  

Der sendes et standardsvar ud til forældre, der søger om fri til deres barn.  

Standardsvaret suppleres med den kommunale folder "ekstraordinært fri".  

  

Dokumentation  

Kontoret, lærerne og ledelsen følger fravær for den enkelte og samlet for skolen.   

 I folkeskoleloven er det præciseret, at alle elever, der er optaget i skolen, har pligt til at møde til undervisningen.  

Folketinget og Sønderborg Kommune har sat et særligt fokus på elevernes deltagelse i undervisningen og dermed elevernes fravær.   

 

Opdateret september 2022