Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sorg

Formål  

 At hjælpe og støtte forældre, elever og medarbejdere i svære livssituationer  

   

For at tage del i handleplanen kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare du sikrer dig, at en anden tager over.  

Kommunikation  

Den person, der først får meddelelsen, er forpligtet til at give besked til mindst én af følgende nøglepersoner  

· ledelsen  

· klasse eller teamlærer  

· SFO  

Det er væsentligt at én af nøglepersonerne (aftales) så hurtigt som muligt indhenter så mange fakta som muligt om den svære situation - for at modvirke rygtedannelser.  

Informationer til pressen foretages udelukkende af lederen.  

  

Når eleven mister mor, far eller søskende  

Klasselæreren / pædagogen kontakter hjemmet  

· får afklaret hændelsesforløbet  

· oplyser om skolens information af kammerater  

· elevens tilbagevenden til skolen  

· forældrenes ønsker omkring skolens rolle i situationen  

· oplyser om elevens mulighed for støtte fra PPR  

 · klasselæreren informerer klassen / pædagogen informerer gruppen  

· klasselæreren / pædagogen vurderer / aftaler  

· hvordan skolen forholder sig, når den berørte elev kommer tilbage  

· opmærksomhed ved begravelsen  

  

Når skolen mister en elev eller en medarbejder  

  

· Klasselæreren/skolelederen/SFO-leder kontakter den berørte familie  

· får afklaret hændelsesforløbet  

· familiens ønsker til skolen i situationen  

· oplyser om familiens muligheder for støtte  

. K-forældre orienteres om fakta. K-forældre orienterer resten af forældregruppen.  

   Alle forældre orienteres skriftligt af ledelsen  

· Skolelederen/SFO-lederen informerer medarbejderne  

· Oplyser om medarbejdernes muligheder for støtte  

· Skolelederen informerer eleverne ved en fællessamling  

 · Hændelsesforløbet er efterfølgende til drøftelse efter behov i alle klasser / grupper  

(Lærerrokeringer kan blive aktuelle)  

· Der flages på halv  

  

. Skolen laver en dødsannonce (sammen med klassen, SFO og forældre)  

· Opmærksomhed ved og deltagelse i begravelsen af lærere og ledelse uden elever  

  

. Begravelse er en frivillig sag for eleverne. Hvis et barn deltager (i mindre klasser), så deltager barnet med egen voksen.  

  

Første skoledag i den berørte klasse ved elevdødsfald:  

 I den berørte klasse er teamlærerne og evt. pædagog. Det vurderes om parallelklassen også skal inddrages tilsvarende. En af teamlærerne skal hvad naboklassen – ikke faglærer eller vikar.  

Forældrene inviteres ind i klassen (Kaffe mm.)  

Børn fra naboklasser, der var tæt på personen, inviteres med.  

PLC skal have materiale klar til brug.  

  

Dødsfald i ferier.  

Sker dødsfald i en ferie iværksættes så meget som muligt af ovenstående. Første skoledag efter ferien vil alle blive informeret. Lærerne/bestyrelse informeres på Aula/mail.  

En af teamlærerne kontakter familien.  

Der afholdes medarbejdersamtale med de berørte. (SR og ledelsen) Ledelse og SR sikrer  arbejdsskadeanmeldelse og evt. nødvendig psykologhjælp.  

PLC kontaktes vedr. materiale til arbejdet i klassen om tab, sorg og død.  

Klasselæreren sikrer, at familien på rette tidspunkt præsenteres for kommunens sorggrupper.  

Dokumentation  

Teamet følger op løbende  

   

Information  

Kun ledelsen svarer på pressehenvendelser