Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Grundoplysninger

Grundoplysninger 

Adresse 

Nydamskolen 
Skolevej 21 
6400 Sønderborg 

Tlf.: 88724391  
E-mail: nydamskolen@sonderborg.dk 
Web: www.nydamskolen.aula.dk
 
Skoleleder:  Stine Skyum   

Mail: ssky@sonderborg.dk

Tlf.: 88 72 59 33

 Formand for skolebestyrelsen: Karen-Besi Paulsen

Klassetrin og spor på skolen 

Antal klassetrin på skolen: 0.-9. 
 
Antal spor på skolen: i 0-6 klasse er der 2 spor på skolen, 7-9klasse er de 2-3 spor. Derudover har vi på skolen specialklasser inden for autismespektrum forstyrrelser (ASF) 3 klasser. 

 Skolen modtager elever fra Nybøl Skole efter 6. klasse 

 Typer af tilbud efter skoletid 

Til skolen er tilknyttet en SFO, som modtager børn fra 0. - 2.klasse, derudover er der et klubtilbud for eleverne i 3-6 klasse. 

Ungdomsskolen har et klubtilbud for vores elever fra 7-9 klasse, som foregår i cafe 21 på Nydamskolen.

 

Profil 

Pædagogiske principper 

Nydamskolens profil: 

Vi er en almindelig folkeskole med ca. 420 elever. 

Hvor skiller vi os ud som skole? 

Skolen har igennem de sidste 7 år gennemgået en totalrenovering, af både klasselokaler, legeområder og faglokaler.

Skolen har gode idrætsfaciliteter med 2 haller, en gymnastiksal og boldbaner. 

Derudover har vi et Naturium, som bruges flittigt i naturfagene og til andre større projekter bl.a. skolens konstruktionsprojekt på 8 årgang.

På Nydamskolen er der et bredt samarbejde på tvært af årgangen, for at skabe øget trivsel. 

Alle årgange på skolen har A-dage, hvor der arbejdes på tværs, og der er plads til tværfaglige forløb og besøg ud af huset samt fordybelse. 

Nydamskolen er NEST model skole i Sønderborg Kommune. Vi uddanner løbende vores medarbejdere i NEST-pædagogikken. NEST er en mellemform, hvor elever indenfor ASF bliver inkluderet i almen klasserne, med ekstra ressourcer og særlige pædagogiske tiltag. 

Alle elever profiterer af NEST tilgangen.

  Vi har en vision:

  • Vi medvirker til at danne mennesker, der kan være sociale og få fællesskaber til at fungere. 
  • Værdier skal praktiseres – Vi gør det vi siger!
  • Vi tror på involvering og frisætning indenfor et værdisæt. 

 

Vore værdier er: 

Trivsel som overordnet værdi. Herudover glæde, ansvarlighed og den anerkendende tilgang. 

Med den viden der p.t. er tilgængelig har vi valgt at satse på nogle udvalgte indsatsområder over en 3-4 årig periode. 

 I denne periode har vi opbygget / og vil løbende udbygge: 

  

Profilområder:   

1. Ressource center:

Vi har et stærkt ressource center, hvor vi placerer alle fagpersoner i et helhedsorienteret arbejde omkring børnene. Det er helt central for os at det er barnet der er i centrum. 

2. Vejledere:

AKT-vejledere: AKT står for adfærd, kontakt og trivsel. Vejledere består af lærere og pædagoger.

Sundhedsvejleder : Der er udarbejdet en sundhedsprofil. Sundhedvejlederen koordinerer sundhedsarbejde på skolen og inspirerer til nye tiltag. 

Læsevejleder: Vi anser gode læsefærdigheder for at være det vigtigste middel i vor kultur for tilegnelse af viden mm. Derfor har vi uddannet en læsevejleder og fastlagt en læsestrategi for hele skoleforløbet. 

Matematikvejleder: Vi har 1 matematikvejledere på skolen.

Danskvejleder: Der har vi 2 på skolen, en der varetager indskoling og overbygningen.

Kulturfagsvejleder: Vi har en der varetager hele skolen. 

Kreativvejleder: En medarbejder der kan give råd og vejledning til de kreative fag, samt projektopgaven i overbygningen. 

Marte Meo vejleder: En medarbejder har taget uddannelsen og vejleder primært lærerne på skolen, i forhold til egen praksis.

Naturfagsvejleder: Medarbejderen koordinerer naturskole besøgene for skolen, ud over at give råd og vejledning i konkrete forløb.

SSP: Samarbejde med Skole-Socialforvaltning-Politi. 

3.  NEST

På Nydamskolen arbejder vi hen imod at der i alt undervisning anvendes pædagogiske principper fra NEST. Børnehave, SFO og skole samarbejder om den røde tråd i NEST tilgangen. 

  

 

Opdateret September 2022