MENU
Aula_close Layer 1

Grundoplysninger

Grundoplysninger 

Adresse 

Nydamskolen 
Skolevej 21 
6400 Sønderborg 

Tlf.: 88724391  
E-mail: nydamskolen@sonderborg.dk 
Web: www.nydamskolen.aula.dk
 
Skoleleder:  Stine Skyum   

Mail: ssky@sonderborg.dk

Tlf.: 88 72 59 33

  

Formand for skolebestyrelsen: Gert Skibsted Als 

Klassetrin og spor på skolen 

Antal klassetrin på skolen: 0.-9. 
 
Antal spor på skolen: 0.-6. årgange i 1 spor og 7.-9. årgange i 2-3 spor 

  

Skolen modtager elever fra Nybøl Skole efter 6. klasse 

   

Typer af tilbud efter skoletid 

Til skolen er tilknyttet en SFO, som modtager børn fra 0. - 3.kl 

 

Profil 

Pædagogiske principper 

Nydamskolens profil: 

  

Vi er en almindelig folkeskole med ca. 420 elever, med alt hvad dertil hører af 

udfordringer. 

  

Hvor skiller vi os ud som skole? 

  

Vi har en vision:

  • Vi medvirker til at danne mennesker, der kan være sociale og få fællesskaber til at fungere. 
  •  Værdier skal praktiseres – Vi gør det vi siger!
  • Vi tror på involvering og frisætning indenfor et værdisæt. 

 

Vore værdier er: 

Trivsel som overordnet værdi. Herudover glæde, ansvarlighed og den anerkendende tilgang. 

Med den viden der p.t. er tilgængelig har vi valgt at satse på nogle udvalgte indsatsområder over en 3-4 årig periode. 

 I denne periode har vi opbygget / og vil løbende udbygge: 

  

Profilområder: 

  

1. Ressourcecenter:

Vi har et stærkt ressourcecenter, hvor vi placerer alle fagpersoner i et helhedsorienteret arbejde omkring børnene. Det er helt central for os at det er barnet der er i centrum. 

Ressourcecenteret består af:

AKT-vejledere: AKT står for adfærd, kontakt og trivsel. Vejledere består af lærere og pædagoger fra SFO. 

Sundhedsvejleder : Der er udarbejdet en sundhedsprofil. Sundhedvejlederen koordinerer sundhedsarbejde på skolen og inspirere til nye tiltag. 

Læsevejleder: Vi anser gode læsefærdigheder for at være det vigtigste middel i vor kultur for tilegnelse af viden mm. Derfor har vi uddannet en læsevejleder og fastlagt en læsestrategi for hele skoleforløbet. 

Læringsstilsvejleder: Vejleder og udarbejder inspirationsmateriale. 

SSP: Samarbejde med Skole-Socialforvaltning-Politi. 

Specialvejleder: Vejlede og inspirere med ny viden på specialområdet. 

  

2. Fokus på undervisningen: 

Personalet får kurser og i løbet af 3 år øver de sig i det praktiske arbejde med f. eks. læringsstile, klasserumsledelse og trivselsarbejde. 

  

3. Bevægelse:

 Vi sætter stor fokus på motionens betydning for læringslysten og koncentrationen. 

  

Karaktergennemsnit 

Karakterfordeling:   

Karaktergennemsnit: 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse 

statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx