Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Målsætning

Målsætning for SFO udmøntes på flg. måde: 

Personlige kompetencer: 

Vi vil udvikle barnets selvforståelse, kropsbevidsthed og kropsforståelse og medvirke til opbygning af barnets selvværd og selvtillid. 

Barnet skal opleve at: 

· Kunne håndtere følelser. 

· Bruge fantasi og kreative evner. 

· Tage initiativ og fortage valg, herunder at fastholde valget. 

· Fordybe sig individuelt og samarbejde i grupper. 

· Tage personligt ansvar for sig selv og andre. 

· Knytte venskaber. 

Pædagogen skal: 

· Bruge sig selv og gennem egen viden være med til at inspirere børnene og give dem lyst til at prøve noget nyt. 

· Være eksperimenterende med nye og ukendte metoder. 

· Sørge for, at der er afvekslende materiale til at aktivere børnenes lyst til selv at prøve. 

Sociale kompetencer: 

Lære børn at samarbejde om fælles aktiviteter. Medvirke til at udvikle børnenes empatiske evne i forhold til deres omgivelser, samt give børnene forståelse for hinandens forskellighed. Barnet skal indgå i samspil og sociale relationer, der fremmer evnen til at: 

· Vedligeholde venskaber. 

· Acceptere forskelligheden. 

· Lege sammen med børn med andre normer og værdier end deres egne. 

· Kunne forstå og følge en instruktion og kollektiv besked. 

· Udvise medmenneskelig opmærksomhed for andre børns behov og følelser. 

Pædagogen skal: 

· Give plads til børnenes egne valg af legekammerater, men også forsøge, at få alle børn til at være aktive for at komme med i legen. 

Fokus på natur og udeliv: 

Nydam SFO ønsker at give børnene mulighed for at bruge naturen. 

· Vores mål er, at børnene skal lære naturen at kende, så de bliver fortrolige med, hvad der sker i naturen året rundt. 

· Vi vil færdes i naturen med børnene på alle årstider. 

· Vi ønsker, at børnene oplever glæde ved at færdes i naturen, samt give dem mulighed for at fordybe sig i naturfaglige fænomener. 

· Vi ønsker, at børnene lærer at vise hensyn, og at de respekterer naturen. 

Pædagogen skal: 

· Være igangsætter og inspirere børnene til aktiviteter. 

· Sørge for at have fornøden viden om naturen og fortælle om, hvad der sker i naturen, sørge for litteratur, redskaber osv. 

· Planlægge ture og aktiviteter sammen med børnene i og om naturen. 

Krop og bevægelse: 

Gennem bevægelse og forskellige fysiske aktiviteter ønsker vi, at barnet opnår glæde ved at bruge kroppen, samt støtte det enkelte barn i den motoriske udvikling. 

· Gennem leg vil vi udvikle børnenes motorik. 

· Styrke deres selvtillid og selvværd. 

· Lære børnene at samarbejde om en fælles aktivitet. 

· Glæden ved at bruge kroppen indarbejdes. 

· Lære at beherske og bruge kroppen, samt motivere til aldersvarende udfordringer. 

· Tilbyde holdspil og enkeltpræstationer afpasset børnenes alder og udviklingstrin. 

Pædagogen skal: 

· Være igangsætter og inspirere børnene. 

· Motivere børnene gennem eget engagement. 

· Arbejde med målrettede aktiviteter, der styrker børnenes motoriske udvikling. 

Sprog: 

Gennem hverdagens aktiviteter vil vi udvikle barnets sprog. 

Derigennem vil barnet tilegne sig viden og færdigheder, der gør barnet i stand til at: 

· Skabe kontakt og kommunikere. 

· Forstå og anvende kropssprog. 

· Udvikle sproglig kreativitet. 

· Opbygge et større ordforråd. 

· Lytte, fortælle og genfortælle. 

· Indgå aktivt i demokratiske processer. 

Pædagogen skal: 

· Læse, synge, fortælle, lytte. 

· Være opmærksom på det enkelte barns sproglige udvikling. 

· Give børnene mulighed for medbestemmelse. 

· Afholde børnemøder. 

Kulturelle udtryksformer og værdier: 

Vores mål er at tilbyde børnene kreative aktiviteter, så vi kan udvikle deres fantasi og derigennem evnen til at skabe noget nyt. Året igennem skal vi planlægge vores pædagogiske arbejde, så der bliver god plads til kreativt arbejde. Kreative aktiviteter er en proces, der kan udvikles alene eller i samarbejde med andre børn. 

Ved at arbejde med kulturelle udtryksformer og værdier ønsker vi at: 

· Børnene lærer egne styrker og begrænsninger at kende. 

· Børnene skal have mulighed for at fordybe sig individuelt. 

· Give børnene mulighed for at lade sig inspirere af andre børns tanker, ideer og teknikker. 

· Lære børnene at udtrykke deres følelser gennem teater, bevægelse og musik. 

Pædagogen skal: 

· Støtte børnene, så deres kreative ideer kan udvikles. 

· Bruge sig selv. Gennem egen viden være med til at inspirere børnene og give dem lyst til at prøve noget nyt. 

· Være eksperimenterende med nye og ukendte metoder. 

· Bruge de kulturelle tilbud, som nærmiljøet byder på.. 

  

Førskolebørn fra 1. maj:

SFOen anerkender og fortsætter det indlæringsmæssige arbejde med den Røde tråd, som er påbegyndt i børnehaverne. 

I dialog med børnehaverne, videreføres de pædagogiske læreplaner for det enkelte barn. 

Både skole og børnehave arbejder med Nest principper. 

Pædagogen skal: 

· Gennemgå og videreføre arbejdet med det enkelte barns læreplan. 

Børn med særlige behov: 

SFOen arbejder målrettet for at inddrage børn med særlige behov i dagligdagen og sociale sammenhænge. 

I et tværfagligt samarbejde udarbejdes mål og handleplan for barnet.