Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Juni 22

Bestyrelsesmøde

2022

 

02. 06 2022

17.00 – 19.30

 

 

Afbud:

Fraværende:

Godkendelse af referat:

 

 

17.00 – 17.20

 

Efterretninger max. 20 minutter

  1. Formand: Intet nyt
  2. Skoleleder: Der er en ledig lærerstilling og 3 ledige pædagogstillinger
  3. Nyt fra FRO: Intet nyt
  4. Nyt fra udvalg Skolefesten er blevet evalueret. Det tages op igen efter sommerferien.

 

17.20 – 17.30

 

Punkter:

 

Emne: Velkommen  og præsentation til den nye bestyrelse

Opgave:

Bemærkninger:

Tovholder: SK og Karen

Proces: Fælles drøftelse

Beslutning:

 

 

17.30 – 17.45

Emne: Valg af skribent til årsberetning, samt input til punkter

Opgave: Rasmus laver et udkast senest d. 16. juni.

Bemærkninger:

Tovholder: Karen

Proces: Fælles
Beslutning:

 

 

17.45 – 18.00

Emne: Nye mødedatoer i første halvår, samt dato til bestyrelsesseminar

Opgave:

Bemærkninger:

Mødedatoer 30. august (19.00-21.15), 28. september (17.00-19.30),  27. oktober (19.00-21.15),  6. december (17.00-19.30),

Bestyrelsesseminar: lørdag d. 27. august kl. 8.30-16.00

Tovholder: SK

Proces:

Beslutning:

 

18.00-19.00

 

Sommerafslutning med spisning