Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kontaktforældre

Introduktion til forældre på Nydamskolen 

  

  

  

Nye Skolebestyrelse medlemmer 

  

  

Nye K- forældre 

  

 • Bestyrelsesformanden sender en velkomstmail og byder velkommen på første møde, det nye medlem deltager 

 • Det nye medlem modtager et Skole og forældre, særligt anbefales at downloade publikationen ”Skolebestyrelsens arbejde – introduktion hæfte 1 ” og ”Skolebestyrelsens håndbog”, samt tilmelde sig nyhedsbrev derfra. 

 • Introduktion om materiale om SB   

 • Deltage i Introduktionsaften for nye skolebestyrelser, udbudt af Sønderborg Kommune 

 • Evt. afholdelse af eget internat (”Sandbjerg Internat”) 

 • Der tilstræbes gradvis udskiftning af medlemmer, så der hele tiden er ”erfarne” medlemmer repræsenteret i SB til løbende introduktion og guidning. 

  

Nye forældre på Nydamskolen 

  

 • Ved valg af nye K-forældre (på 1. forældremøde) udleverer årgangens lærere ”K-forældrepjecen” til de nyvalgte K-forældre 

 • Lærerne meddeler navne på K-forældre til sekretariatet, der udsender en velkomstmail. 

 • K-forældregruppen og årgangens lærere mødes til gensidig forventningsafstemning og årets aktiviteter bliver planlagt i store træk 

 • Introduktion og møde mellem SB og nye K-forældre hvert/hvert andet år. 

 • Ved vedtagelse af nye principper sendes informationsmail til K-forældre til orientering 

  

 • Nye forældre i 0. og kommende 7. årgang inviteres til forældremøde inden sommerferien 

 • Alle nye forældre får udleveret  Den Engagerende skole 

 • Deltage i intro 1. skoledag for 0.klasse 

 • Skolens sekretariat udsender en velkomstmail med:  Samarbejde mellem skole og hjem” , Introduktion til hvor principper og politikker kan findes på skolens hjemmeside. 

 • Introduktion til Aula