Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Tilsynserklæring/Hjemmeundervisning

Retningslinjer for hjemmeundervisning i Sønderborg Kommune

 

I henhold til Folkeskolelovens §33 stk.2 og Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler §§34-35

 

Anmeldelse af hjemmeundervisning

Forældre udfylder skema vedr. hjemmeundervisning og sender det til Skole, Uddannelse og Sundhed. Skemaet indeholder spørgsmål angående:

  • Hvem der hjemmeundervises
  • Undervisningssted
  • Hvem der står for undervisningen
  • Evt. begrundelse for hjemmeundervisningen

Børn, Uddannelse og Sundhed udpeger en tilsynsførende.

Tilsyn

Den tilsynsførende aftaler et besøg i hjemmet inden for tre uger efter registrering af hjemmeundervisning.

Der aftales en tilsynsplan, der omfatter 2-6 besøg årligt.

Tilsynet indeholder bl.a.

  • Gennemgang af konkret dokumentation for undervisningen (f.eks. anvendt undervisningsmateriale, udførte opgaver, logbog over aktiviteter, undervisningsplan)
  • Samtale med barnet og underviser
  • Vurdering af standpunkt
  • Vurdering af barnets alsidige udvikling
  • Eventuelt (afhængig af barnets alder) aftale om løsning af en bunden opgave, der skal løses til næste tilsynsmøde.

Den tilsynsførende kan vejlede i forhold til undervisningsmidler og lovgivning, herunder link til EMU.dk.

Efter besøget sendes et kort referat til hjemmeunderviseren. Al kommunikation foregår via sikker digital post til forældremyndighedsindehavernes e-boks.

Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer er kommunen uvedkommende. Undervisningsmidler skal tilgodese dansk lovgivning.

UU

Elever der har alderen til at gå i 8. klasse skal have kontakt til UU vedrørende uddannelsesvalg og uddannelsesparathed i foråret i 8. klasse og igen i 9. kasse efter aftale med UU. Den tilsynsførende sørger for kontakten til UU.

Prøveafvikling

Hjemmeunderviste børn kan gå til prøve som privatister. Privatister skal aflægge alle de obligatoriske 9. klasses prøver samlet. Prøven foregår som hovedregel på distriktskolen. Den tilsynsførende skaber kontakten mellem hjemmeunderviser og skole. Distriktskolen bestemmer hvilken 9. klasse, eleven skal følge i forhold til udtræk af prøver.  Skolen udsteder et enkeltfagsbevis eller et samlet afgangsbevis til privatisten.