Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sundhed

Formål    

  • At understøtte sunde vaner hos eleverne i skolen med henblik på fremme af sundhed og velvære  

  • At fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget udbytte af undervisningen     

 Sundhed og trivsel er et fundament for, at børn og unge kan udvikle sig og lære.    

Men mange børn bliver fristet af usunde vaner. Det er derfor i alles interesse – elevernes, forældrenes og  

Lærernes – at der bliver ydet en fælles indsats for at fremme børnenes sundhed. Den bør starte så tidligt som muligt og fortsætte på alle klassetrin.   

I Sønderborg Kommune er der udarbejdet en Sundhedspolitik og en handleplan for sundhed og trivsel i Folkeskolen. Disse gælder for alle folkeskoler.  

 ”Sund kommune – Fælles ansvar”  

”Handleplan for øget Sundhed og trivsel i Folkeskolen”.   

Desuden samarbejdes der med skolesundhedsplejersken om den generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsats.  

Sundhedspolitikken omhandler områderne:                            

  • Kost  

  • Bevægelse  

  • Søvn  

  • Rygning og alkohol  

    

1: Kost  

Vi satser i dagligdagen på den sunde madpakke. Hvis eleven slet ikke har madpakke med eller den vedvarende generelt er meget usund, så kontaktes forældrene til en snak herom af lærerne/pædagogerne.   

Madpakkekulturen styrkes ved mulighed for kold opbevaring, ”hjælp” med ideer til sundt indhold samt tid til at spise. De ansatte spiser sammen med eleverne.  

”Den gode madpakke” indgår som tema i Madkundskab, så eleverne også selv får inspiration til madpakker.  

I undervisningen indgår viden om ernæring, maddannelse og måltidskultur.  

  

Vi satser i dagligdagen på det sunde drikkevalg. Vand har 1. prioritet.  Derfor er der adgang til koldvands-automater. Sodavand og energidrikke må ikke medbringes.    

Ovenstående kan fraviges ved særlige lejligheder som f.eks. skolefest, rejsegilde,skriftlige eksaminer mm.  

Vi bruger dialogen og den sunde fornuft - også på dette område.  

Eleverne må ikke gå i Brugsen uden tilladelse.  

2. Bevægelse  

Bevægelse indgår som en integreret del af daglig praksis.    

Skolen prioriterer gode rammer for elevernes bevægelsesaktiviteter.    

Eleverne er ude i pauser.    I Vinter perioden er hallerne åbne, hvor vores elever i 6,7, 8 og 9 klasse kan komme derned. Der er opsyn med eleverne.

Ældre elever uddannes som legepatruljer blandt yngre elever.    

Transport til arrangementer i mellemtrin og overbygning foregår på cykel, når muligt.    

3. Søvn    

Tilstrækkelig søvn er vigtig for børns udvikling og helbred. Manglende søvn eller dårlig søvnkvalitet har negativ indflydelse på børns vækst, immunforsvar, koncentration og indlæringsevne.  

Derfor indgår emnet søvn som tema i klassen og på forældremøder, herunder information om anbefalet søvnlængde og hvordan brugen af spil, mobiltelefoner og anden elektronik kan forringe og forstyrre nattesøvnen.  

Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende søvnlængde:  

10-11 timer for 6-9-årige    

9-10 timer for 10-11-årige    

9 timer for 12-14-årige    

8-9 timer for 15-18-årige  

 

4. Rygning og alkohol    

Alkohol er kun tilladt for personer over 18 år, og må kun indtages ved særlige arrangementer på skolen.  

Det er ikke tilladt at ryge hverken tobak eller e-cigaretter, eller lignende på skolens område  

Temaerne indenfor sundhedspolitikken indgår i undervisningen og til forældremøder, når det er relevant.  

Opdateret juni 2023