MENU
Aula_close Layer 1

Ekstrem krise

Enhver folkeskole er lovmæssigt forpligtet til at opfylde loven om et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt undervisningsmiljø. Herudover skal skolerne forholde sig til ekstreme krise- og voldssituationer ved folkeskolerne, og til denne problematik har skoleforvaltningen udarbejdet nærværende handleplan, som efterfølgende skal tilrettes den enkelte skole. Ministeriets ”Sikkerhed og kriseberedskab” – råd og vejledning til skoler og uddannelsessituationer danner baggrund for handleplanen. Publikationen er tilgængelig via link: http://dcum.dk/webfm_send/514

 

Sammenfatningen er lavet med det formål at lette tilgangen for skolerne ved udarbejdelsen af en handleplan for området.

 

Det skærpede fokus på problemet skal i øvrigt ses med baggrund i de tragiske skoleskyderier i Finland og Tyskland.

 

Lovgrundlaget

Undervisningsmiljøloven udgør det lovmæssige og forpligtende grundlag.

Kilde: http://www.dcum.dk/undervisningsmiljoe/love-og-regler/undervisningsmilj…

 

 

Konceptet opererer med ressourcepersoner.

Ressourcepersoner kendetegnes som værende personer med speciel viden om krisestyring, hvorfor det forudsættes, at der etableres ressourcepersoner ved hver enkelt folkeskole i kommunen. Antallet afgøres ud fra den enkelte skole behov.

Ressourcepersoner er forberedte på, hvordan eventuelle ulykker og sikkerhedstrusler skal håndteres på en hensigtsmæssig måde, hvilken rolle disse hver især skal påtage sig, og hvordan de bidrager til en koordination af indsatsen før og under redningspersonellets tilstedeværelse.

 

Ressourcepersoner er folk med daglig gang på skolen. Det kan fx være ledelsen, administrativt personale, lærere og servicepersonale.

 

Ressourcepersoner har ansvaret for at handleplanen kendes af skolens daglige brugere samt opdatering af samme.

 

I tilfælde af behov for akut psykologhjælp gøres brug af Sønderborg Kommunes serviceaftale med Falck Healthcare A/S.

 

Handleplanen opdateres mindst én gang årligt og indgår som fast erindringsdato i Kvalitetsrapporten.

 

 

 

 

 

 

Handleplanen opererer i tre afsnit:

 

1. Den forebyggende indsats

 

2. Udmøntningen – hvad skal skolen gøre? – hvad gør det professionelle beredskab?

 

3. Efter en krisesituation

 

 

1. Den forebyggende indsats

Ressourceperson/er:

Plankort over skolens bygninger er placeret:

Aftalte barrikaderingsmuligheder/metoder:

 

2. Udmøntningen

Krisen indtræder: Kom hurtigt væk fra området. Hvis umuligt: Lås døren til klasseværelset indefra,Hop ud af vinduerne, hvor det er muligt. Stabel stole og borde op foran døren, Brug hævesænkebord op mod håndtag. Rul gardinerne for etc. Skab ro i klassen. ALLE mobiler skal være på lydløs.Ingen elever ringer eller sms´er hjem. Den voksne alarmerer 112: Ved alarmering oplyses bedste indgangssted (situationsbestemt) for politiet – om muligt har anmelder plankort over skolen klar til politiet. Eller sms via intra – vælg alle medarbejdergrupper. Oplys: Antal gerningsmænd, signalement, køn, højde, alder, hår, hårfarve og hårlængde, påklædning Våben: størrelse, udseende og antal Døde: antal Skolen: Hvad er der gjort fra skolens side i forhold til situationen? Det professionelle beredskab tager over. Ressourcepersonen/-erne og politiet aftaler det videre forløb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Den afsluttende indsats

 

 

Ressourcepersonen/erne afgør behov for akut krisehjælp: xxxxxxx

 

Ressourcepersonen/erne samler elever og lærere for debriefing.

 

Ressourcepersonen/erne arrangerer telefonvagt ved skolens hovednummer.