Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forældreinformation klub

 Adresse: 

Nydam Klubben

Skolevej 21A V. Sottrup 

6400 Sønderborg 

Klub tlf. 21 55 61 73

SFO kontor tlf. 23 41 92 18

Nydamskolen tlf. 88 72 59 24 

    

Vi byder jer velkommen i Nydam Klubben.  Klubben er placeret i hallens cafeteria, hvilket betyder at vi har mulighed for at bruge hallen til leg og boldspil. 

Det er her SFO'ens ældste børn går. Vi arbejder med Nest principper, visuel struktur og selvstændiggørelse, dog med fokus på, at det er børnenes fritid. 

Har du eventuelle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

NYDAM KLUBBEN hører under Sønderborg kommune og under skolebestyrelsen ved Nydamskolen. 

  

Åbningstider for Klubben: Mandag til Torsdag fra kl. 14:00 til kl. 16:30  

                                              Fredag fra kl. 14:00 til 16:00 

Skolefridage har Klubben lukket, alle børn passes på Nørretoft.
Der er forskellige muligheder for pasning.  Bl.a. med og uden ferie, morgenpasning osv. spørg personalet.                

  

Personale: 

SFO/klub Leder Hanne H. Colmorn                                                                                  

 SFO pædagog Lars S. Wolff       

og en pædagog medhjælper 

 

Målsætning for klubben udmøntes på flg. måde: 

 Personlige kompetencer: 

 Vi vil udvikle barnets selvforståelse, kropsbevidsthed og kropsforståelse og medvirke til opbygning af barnets selvværd og selvtillid. 

Barnet skal opleve at: 

 • Kunne håndtere følelser. 

 • Bruge fantasi og kreative evner. 

 • Tage initiativ og fortage valg, herunder at fastholde valget. 

 • Fordybe sig individuelt og samarbejde i grupper. 

 • Tage personligt ansvar for sig selv og andre. 

 • Knytte venskaber. 

 Pædagogen skal: 

 • Gennem egen viden være med til at inspirere børnene og give dem lyst til at prøve noget nyt. 

 • Være eksperimenterende med nye og ukendte metoder. 

 • Sørge for, at der er afvekslende materiale til at aktivere børnenes lyst til selv at prøve.  

  Indmeldelse

  Hele året rundt. 

Opsigelse: 

  Kan ske til hver den 1. eller 15. med mindst 1 måneds varsel. 

Fripladser :

  Der er mulighed for at søge økonomisk eller pædagogisk friplads. 

Forsikring: 

  Børnenes medbragte ting omfattes ikke af vores forsikring. 

Klubben kan ikke påtage sig ansvaret for medbragte ting. 

Fødselsdage:

Vi holder ikke fødselsdage, men børne må gerne dele ud. 

  Rygepolitik: 

  - Der ryges ikke på Nydamskolens grund. 

- Derudover er klubben underlagt kommunens rygepolitik. 

Kaffedrik:

  Vi opfordrer jeg til at komme til kaffedrik, det er på skiftende dage, en gang pr. måned. Forældre bager. 

Information

  Se på indgangsdøren til klubben.   

Børnenes fritidsaktiviteter: 

 Vi sender gerne børnene af sted til aktiviteter dog kun Kl. hel, samt minuttal 15,30 og 45. 

Sygdom: 

Syge børn modtages ikke. Kontakt os i tvivlstilfælde. 

 

Sociale kompetencer:

 Medvirke til at udvikle børnenes empatiske evne i forhold til deres omgivelser, samt give børnene forståelse for hinandens forskellighed. Barnet skal indgå i samspil og sociale relationer, der fremmer evnen til at: 

 • Vedligeholde venskaber på tværs af årgange. 

 • Acceptere forskelligheden. 

 • Udvise medmenneskelig opmærksomhed for andre børns behov og følelser. 

  

Pædagogen skal:

 • Give plads til børnenes egne valg af venner. 

   

Fokus på natur og udeliv:

Nydam klubben ønsker at give børnene mulighed for at bruge naturen.

                Vi ønsker, at børnene lærer at vise hensyn, og at de respekterer naturen. 

Pædagogen skal: 

 • Være igangsætter og inspirere børnene til aktiviteter. 

 • Sørge for at have fornøden viden om naturen og fortælle om, hvad der sker i naturen, sørge for litteratur, redskaber osv. 

 • Planlægge ture og aktiviteter sammen med børnene i og om naturen. 

Krop og bevægelse: 

 Gennem bevægelse og forskellige fysiske aktiviteter ønsker vi, at barnet opnår glæde ved at bruge kroppen, samt støtte det enkelte barn i den motoriske udvikling. 

  

·   Styrke deres selvtillid og selvværd. 

·   Lære børnene at samarbejde om en fælles aktivitet. 

·   Glæden ved at bruge kroppen indarbejdes. 

 •    Lære at beherske og bruge kroppen, samt motivere til aldersvarende udfordringer. 

 •    Tilbyde holdspil og enkeltpræstationer afpasset børnenes alder og udviklingstrin. 

Pædagogen skal: 

 • Være igangsætter og inspirere børnene. 

 • Motivere børnene gennem eget engagement. 

 • Arbejde med målrettede aktiviteter, der styrker børnenes motoriske udvikling. 

  

Kulturelle udtryksformer og værdier

Vores mål er at tilbyde børnene kreative aktiviteter. Året igennem skal vi planlægge vores pædagogiske arbejde, så der bliver god plads til kreativt arbejde. 

Ved at arbejde med kulturelle udtryksformer og værdier ønsker vi at: 

  

 • Børnene skal have mulighed for at fordybe sig individuelt. 

 • Give børnene mulighed for at lade sig inspirere af andre børns tanker, ideer og teknikker. 

Pædagogen skal: 

 • Støtte børnene, så deres kreative ideer kan udvikles. 

 • Gennem egen viden være med til at inspirere børnene og give dem lyst til at prøve noget nyt. 

 • Være eksperimenterende med nye og ukendte metoder. 

 • Bruge de kulturelle tilbud, som nærmiljøet byder på.. 

 • Børn med særlige behov: 

 
Klubben arbejder målrettet for at inddrage børn med særlige behov i dagligdagen og sociale sammenhænge. 

I et tværfagligt samarbejde udarbejdes mål og handleplan for barnet.