Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forældreinformation klub

  

Fødselsdag: 

  

Fejrer vi gerne. 

  

Målsætning for klubben udmøntes på flg. måde: 

  

Personlige kompetencer: 

  

Vi vil udvikle barnets selvforståelse, kropsbevidsthed og kropsforståelse og medvirke til opbygning af barnets selvværd og selvtillid. 

Barnet skal opleve at: 

 • Kunne håndtere følelser. 

 • Bruge fantasi og kreative evner. 

 • Tage initiativ og fortage valg, herunder at fastholde valget. 

 • Fordybe sig individuelt og samarbejde i grupper. 

 • Tage personligt ansvar for sig selv og andre. 

 • Knytte venskaber. 

  

Pædagogen skal: 

 • Gennem egen viden være med til at inspirere børnene og give dem lyst til at prøve noget nyt. 

 • Være eksperimenterende med nye og ukendte metoder. 

 • Sørge for, at der er afvekslende materiale til at aktivere børnenes lyst til selv at prøve.  

  

Indholdsfortegnelse: 

  

Åbningstider......................................................................................................................... side  3 

Personale.............................................................................................................................. side  3 

Opsigelse............................................................................................................................. side  3 

Forsikring............................................................................................................................. side  3 

Friplads................................................................................................................................ side  3 

Indmeldelse.......................................................................................................................... side  3 

Information.......................................................................................................................... side  3 

Kaffedrik.............................................................................................................................. side  3 

Rygepolitik........................................................................................................................... side  3 

Sygdom................................................................................................................................ side  4 

Fødselsdag........................................................................................................................... side  4 

Målsætningen………………………………………………………………………………side  4 

FN’s børnekonvention……………………………………………………………………..side  6 

  

  

Adresse: 

Nydam SFO 

Skolevej 21A V. Sottrup 

6400 Sønderborg 

SFO kontor tlf. 23 41 92 18

Klub tlf. 21 55 61 73

Nydamskolen tlf. 88 72 59 24 

  

   

Vi byder jer velkommen i Nydam Klubben. 

I denne pjece vil vi give nogle oplysninger, omkring NYDAM klubben, som vi mener, vil være af interesse for jer. 

Har du eventuelle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

NYDAM KLUBBEN hører under Sønderborg kommune og under skolebestyrelsen ved Nydamskolen. 

  

Åbningstider for Klubben: Mandag til Torsdag fra kl. 14:00 til kl. 16:30  

                                              Fredag fra kl. 14:00 til 16:30 

  

Skolefridage har klubben lukket 
Der er mulighed for at tilkøbe sig til pasning i skoleferien i SFOén                        

  

Personale: 

  

SFO/klub Leder Hanne H. Colmorn                                                                                  

Klub pædagog Mike B. Petersen 

 SFO pædagog Lars S. Wolff, Nanna Mandø  Born             

  Indmeldelse: 

  Hele året rundt. 

  Opsigelse: 

  Kan ske til hver den 1. eller 15. med mindst 1 måneds varsel. 

  Fripladser 

  Der er mulighed for at søge økonomisk eller pædagogisk friplads. 

  Forsikring: 

  Børnenes medbragte ting omfattes ikke af vores forsikring. 

Klubben kan ikke påtage sig ansvaret for medbragte ting. 

  Rygepolitik: 

  - Der ryges ikke på Nydamskolens grund. 

- Derudover er klubben underlagt kommunens rygepolitik. 

  

Kaffedrik: 

  Vi opfordrer jeg til at komme til kaffedrik, det er på skiftende dage. Forældre bager. 

  Information: 

  Se på indgangsdøren til klubben. 

 

  Børnenes fritidsaktiviteter: 

  

Vi sender gerne børnene af sted til aktiviteter dog kun Kl. hel, samt minuttal 15,30 og 45. 

  

Sygdom: 

  

Syge børn modtages ikke. Kontakt os i tvivlstilfælde. 

  

Sociale kompetencer: 

  

 Medvirke til at udvikle børnenes empatiske evne i forhold til deres omgivelser, samt give børnene forståelse for hinandens forskellighed. Barnet skal indgå i samspil og sociale relationer, der fremmer evnen til at: 

 • Vedligeholde venskaber på tværs af årgange. 

 • Acceptere forskelligheden. 

 • Udvise medmenneskelig opmærksomhed for andre børns behov og følelser. 

  

Pædagogen skal: 

 • Give plads til børnenes egne valg af venner. 

  

  

Natur og naturfaglige fænomener: 

  

Nydam klubben ønsker at give børnene mulighed for at bruge naturen i vores nærområde. 

  

 • Vi ønsker, at børnene lærer at vise hensyn, og at de respekterer naturen. 

  

Pædagogen skal: 

 • Være igangsætter og inspirere børnene til aktiviteter. 

 • Sørge for at have fornøden viden om naturen og fortælle om, hvad der sker i naturen, sørge for litteratur, redskaber osv. 

 • Planlægge ture og aktiviteter sammen med børnene i og om naturen. 

  

Krop og bevægelse: 

  

Gennem bevægelse og forskellige fysiske aktiviteter ønsker vi, at barnet opnår glæde ved at bruge kroppen, samt støtte det enkelte barn i den motoriske udvikling. 

  

·   Styrke deres selvtillid og selvværd. 

·   Lære børnene at samarbejde om en fælles aktivitet. 

·   Glæden ved at bruge kroppen indarbejdes. 

 •    Lære at beherske og bruge kroppen, samt motivere til aldersvarende udfordringer. 

 •    Tilbyde holdspil og enkeltpræstationer afpasset børnenes alder og udviklingstrin. 

  

  

Pædagogen skal: 

 • Være igangsætter og inspirere børnene. 

 • Motivere børnene gennem eget engagement. 

 • Arbejde med målrettede aktiviteter, der styrker børnenes motoriske udvikling. 

  

Sprog: 

  

I gennem hverdagen vil barnet tilegne sig viden og færdigheder, der gør barnet i stand til at: 

  

 • Skabe kontakt og kommunikere. 

 • Forstå og anvende kropssprog. 

 • Udvikle sproglig kreativitet. 

  

Pædagogen skal: 

  

 • Være opmærksom på det enkelte barns sproglige udvikling. 

  

  

  

  

Kulturelle udtryksformer og værdier: 

  

Vores mål er at tilbyde børnene kreative aktiviteter.. Året igennem skal vi planlægge vores pædagogiske arbejde, så der bliver god plads til kreativt arbejde. 

Ved at arbejde med kulturelle udtryksformer og værdier ønsker vi at: 

  

 • Børnene skal have mulighed for at fordybe sig individuelt. 

 • Give børnene mulighed for at lade sig inspirere af andre børns tanker, ideer og teknikker. 

  

Pædagogen skal: 

 • Støtte børnene, så deres kreative ideer kan udvikles. 

 • Gennem egen viden være med til at inspirere børnene og give dem lyst til at prøve noget nyt. 

 • Være eksperimenterende med nye og ukendte metoder. 

 • Bruge de kulturelle tilbud, som nærmiljøet byder på.. 

  

Lektiecafe: 

  

Lektiecafeen er for alle klubbens børn, og varetages af klubbens personale. 

Børn med særlige behov: 

 
Klubben arbejder målrettet for at inddrage børn med særlige behov i dagligdagen og sociale sammenhænge. 

I et tværfagligt samarbejde udarbejdes mål og handleplan for barnet. 

  

FN’s børnekonvention artikel 31 

  

Deltagerstaterne anerkender barnets ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser, som er 
passende for barnets alder, og til frit at deltage i det kulturelle og kunstneriske liv.