MENU
Aula_close Layer 1

Nyansat lærer og pædagog

 Du bliver kontaktet af den administrative leder, og der laves aftale om første møde på skolen. 

 Du møder ind til det første møde på skolen med den administrative leder, TR og AMR her drøftes flg.: 

 • Skolens dagligdag 
 • Administrationsgrundlaget 
 • Tutor ordning – Alle får en tutor. Din tutor, inviterer dig til et lille opstartsmøde 
 • Belastningsgrad 
 • Timer og andre opgaver 
 • Skema – arb. plan 
 • Arb. plads 
 • Personaleforening 
 • Indkøb 
 • E-Learing er et program på Insite. 
 •   

AMR og TR fortæller på mødet om: 

 • Magtanvendelser 
 • Barnets 1. og 2 syge dag 
 • Samarbejde i organisationen (tirsdagsmøderne MM.) 

 

Du vil første skoledag blive præsenteret for kolleger – og få en lille gave. 

Efterfølgende vil du blive indkaldt til en snak om skolens overordnede pæd. og arbejdsmæssige tilgang af skolelederen, tillidsmanden og arbejdsmiljørep. 

 • Værdier 
 • Trivsel 
 • Særlige kendetegn 
 • Organisationsoversigt 
 • Den gode time/undervisning 
 • Den engagerede skole 
 • Årgangssamarbejde 
 • Mindset 

 

Du vil i opstarten også skulle mødes med skolens PLC-personale, som vil tale om flg.: 

 • Læringscenteret 
 • Ressourcecenteret 
 • Vejlederne 
 • AULA 
 • Meebook 
 • Lånenummer i læringscenter 

 

Der vil efter ca. 6-8. ugers ansættelse være et opfølgningsmøde  – hvad savner du af oplysninger – hjælpe eller støtte? Det kan være skoleleder, tillidsmanden eller arbejdsmiljørep. der tager denne snak. 

 Der vil løbende være observation – samtale omkring undervisningen, med den administrative leder og/eller skolelederen. 

 Der afholdes en afsluttende samtale inden prøveperioden udløber, mellem dig, den administrative leder og skolelederen.  

Tutor vil hjælpe dig med: 

 •  Rundvisning 
 • Læringscenteret 
 • Ressourcecenteret 
 • Vejlederne 
 • Aula 
 • Meebook – ugeskema – lektiedagbog – klasselog 
 • SFO 
 • Acadre 
 • Faceskema 
 • Lånenummer i læringscenter/PLC generelt