Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Konflikter

 

Instrukser i forhold til elevadfærd, den voksne eller

teamet ikke kan løse her og nu

 

Ved langsigtede udfordringer:

1

Følg proceduren i inklusionstrappen.

I akutsituationer

1

Kontakt kontoret på tlf. 88725924.

2

Hvis eleven efterfølgende ikke vil gå derned, kommer der en fra kontoret.

3

Hvis en elev er stukket af eller ikke kommer ind efter frikvarter følges samme procedure, såfremt der ikke er nok voksne i årgangen til selv at følge op.

4.

Besked til forældre, når eleven gentagne gange sendes ud af klassen eller på kontoret.

(hvis ikke det er aftalt med forældre, at det er et tiltag, der anvendes ved gentagne akutsituationer).

5

Er der gentagne gange udfordringer med eleven, kan det være en god ide at søge sparring hos det interne inklusionsteam eller hos det tværfaglige team. Husk at få forældrenes accept for ellers må elevens navn ikke nævnes, hvilket kan være svært at lade være med.

Instruks ved Chikane – Chikane forstås her som mundtlig chikane/krænkende tiltaleformer

1

Der skal altid afleveres en registreringsblanket til AMR ( TT), således AMR-gruppen får et reelt billede at handle ud fra.

2

Inklusionskoordinator informeres af AMR (TT)

3

Den berørte og/eller kollega, der kender eleven tager en samtale med eleven samme dag, eller dagen efter.

4

Der drøftes og laves aftale om, hvordan det undgås fremover.

5

Den/de berørte vurderer, om det er nødvendigt, at forældre skal deltage i samtalen med eleven. Deltager forældre ikke, skal de orienteres.

6

Ved flere lignende situationer med samme elev, skal forældre indkaldes til møde og inklusionsteamet orienteres.

7

Fortsætter udfordringen, skal inklusionsteamet inddrages

8

Der kan evt. vurderes, om der skal sendes en partshøring om, at skolen påtænker udelukkelse fra undervisningen, såfremt det gentager sig

9

Generelt: Skriv aldrig en kritisk sms/besked til forældre – RING ELLER HOLD MØDE

 

Instruks ved vold, trusler om vold

1

Der skal altid afleveres en registreringsblanket til AMR (TT)

2

Det er ledelsen, og ikke f.eks. den forurettede ansatte, arbejdsmiljørepræsentant, eller tillidsrepræsentant, der har ansvaret for at vurdere, om kommunen skal indgive politianmeldelse. Samarbejdsaftalen imellem kreds 91 og kommunen danne baggrund for lederens afgørelse. Den enkelte kan altid selv indgive politianmeldelse

3

Der laves et notat om de konkrete, individuelle pædagogiske/eller behandlingsmæssige hensyn i sagen, der taler imod politianmeldelse, når dette vælges

 

Uddybende instruks ved fysisk vold

1

Elev fra indskoling -  ring til forældre, at de skal hente eleven og giv begrundelse. Hvis de ikke kan hente, så har skolen opsynspligten

2

Elev fra mellemtrin/overbygning – ring til forældre for at orientere dem om, at eleven sendes hjem med begrundelse (såfremt det er gåafstand). Ellers hentes eleven.

Hvis ikke de kan gå hjem/ eller køre med bus hjem har skolen opsynspligten

3

Eleven skal også blive hjemme førstkommende skoledag efter hjemsendelsen. Det forventes at forældre/elev snakker derhjemme om, hvordan gentagelse undgås

4

Teamet snakker sammen om, hvad de kan gøre for, at hjælpe til med, at det ikke sker igen

5

Der afholdes en samtale med eleven, når denne kommer igen for at få drøftet, hvordan en sådan reaktion undgås fremover. Forældre kan evt. deltage afhængig af elevens alder

6

VIGTIGT: Den berørte medarbejder vil altid få tilbudt en strakssamtale af AMR / ledelse. Anden opfølgning vurderes herefter

Ved gentagelse

1

Forældrene får af skolen en kort skriftlig besked hjem, hvorfor eleven skal afhentes og at det påtænkes at udelukke eleven fra undervisningen i en periode. (Retten til at blive hørt/inden afgørelse træffes – se skabelon). Forældrene får frist for at sende evt. bemærkninger

2

Skolederen træffer herefter afgørelsen om eleven skal være hjemme, mere end en dag

3

Skolelederen sender begrundet afgørelse til forældrene og med beskrivelse af, evt. klagemuligheder. Det forventes, at forældre/elev snakker derhjemme om, hvordan gentagelse kan undgås.

4

Samtale med eleven og forældre på opstartsdagen efter hjemsendelsen

5

Vigtigt: Den berørte medarbejder vil altid får tilbudt en strakssamtale af AMR/ledelse. Anden opfølgning vurderes herefter

 

Redigeret den 23. sept. 2021