Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Arbejdsopgaver

Skolebestyrelsen arbejder inden for de mål og rammer, kommunalbestyrelsen har vedtaget. Det er bestyrelsens opgave at afstikke overordnede principper for skolens virke. Det gælder såvel det pædagogiske område som det økonomiske. 

 Skolebestyrelsen fastsætter principper for: 

- et godt og konstruktivt samarbejde mellem hjem og skole 

- tilsynet med, at eleverne følger undervisningen og får undervisning i det omfang, der er besluttet 

- hvordan forældrene skal underrettes om skolens syn på børnenes udbytte af undervisningen 

- skolens ordensregler 

- hvilke undervisningsmidler (bøger, film, Edb-programmer o.s.v.) skolen skal anvende 

- arbejdets fordeling mellem lærerne. 

  

Det er også skolebestyrelsen, der fastsætter principper for: 

-      om eleverne skal på lejrskole, hytteture, skolerejser og i praktik 

-          hvilke fællesarrangementer der kan finde sted i skoletiden (morgensamling, temauger,  teaterforestillinger,  

       juleafslutninger, lørdagsundervisning o.s.v.) 

-      klassestørrelser, timetal, udbud af valgfag o.s.v. 

  

Skolebestyrelsen er endvidere med til at indstille ansøgere til skolens pædagogiske stillinger. 

  

Skolebestyrelsen ved Nydamskolen består af: 

- 7 medlemmer valgt af forældre 

- 2 repræsentanter valgt af medarbejderne 

- 2 repræsentanter valgt af eleverne 

- 2 rep fra ledelsen 

Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen finder sted hvert 4. år.