Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trafik

Formål  

 • At samarbejde med forældrene om at lære børnene at færdes sikkert i trafikken.  

 • At gøre børnenes skolevej så sikker som muligt.  

 • At eleverne så vidt muligt transporterer sig selv til og fra skole.  

 • At alle voksne viser hensyn og hjælper med en god trafiksikkerhed og i øvrigt følger skolens retningslinjer  

Ingen er født til at omgås trafikken. Det læres, og det læres bedst ved at være i trafikken.  

 • Undgå at bløde og hårde trafikanter krydser hinanden  
 • En gang årligt observere trafikkulturen ved nedkørsel til skolen.    

 • En gang årligt lave lygtekontrol med politiet    

Evaluering  

En gang årligt. Falder eller stiger det.  

Mål  

 • At samarbejde med forældrene om at lære børnene at færdes sikkert i trafikken.  

 • At gøre børnenes skolevej så sikker som muligt.  

 • At eleverne så vidt muligt transporterer sig selv til og fra skole.  

 • At alle voksne viser hensyn og hjælper med en god trafiksikkerhed og i øvrigt følger skolens retningslinjer   

Til og fra skole    

 • Ingen er født til at omgås trafikken. Det læres, og det læres bedst ved at være i trafikken.   

 • Børnene skal følge vores gang- og cykelstier hen til indgangen, således at de ikke møder hårde trafikanter. Brug Højlundstien og Peerløkke.  

 • Følg dit barn i skole den første tid. Vurder om dit barn selv magter vejen.  

 • Cykler skal sættes i cykelområderne     

Hvis børnene køres i skole  

Skolebestyrelsen opfordrer til, at forældre eller andre voksne, der kommer i bil for at sætte elever af, skal benytte afsættepladsen ved tunnellen, parkeringspladsen ved “mut og smut”, biblioteket eller ved Dagli Brugsen.    

Skolepatruljer  

Udvalgte elever uddannes til og fungerer som skolepatruljer i morgentrafikken.  

Skolepatruljerne hjælper andre elever over vejen ved fodgængerfeltet, men de har ikke ansvaret for deres sikkerhed i trafikken.  

Skolepatruljen er på plads kl. 07.45 – 08.00.  

Forældrene opfordres til at bakke op om skolepatruljernes arbejde.  

Undervisning  

Der undervises i trafik på alle klassetrin, hvor materialer fra Rådet for sikker trafik anvendes i både teori og praksis.  

 Trinmålene efter 3., 6. og 9.kl er bindende.  

Det er fast, at der er:  

 • Før-trafik for kommende elever i 0. kl.  

 • Færdselsemne i 14 dage i september/oktober i 0. kl  

 • Lille cyklistprøve i 3. kl.  

 • Cyklistprøve med politiets medvirken i 6.kl  

Det tilstræbes at der er et uv-forløb med temaet trafiksikkerhed samt besøg af et yngre trafikskadeoffer i forløbet 7.-9. klasse  

  Cykelkampagner  

 4. kl. deltager hvert år i lygtekampagnen Lys på med Ludvig.    

Ved mørketid sættes fokus på lygter og reflekser.  

Cykelture i skoletiden  

På cykelture, som foregår i skoletiden, skal elever og lærere anvende cykelhjelm og gerne refleksvest.    

Vi cykler ikke med de mindste klasser.     

I øvrigt opfordrer skolen til at alle forældre sørger for, at deres børn bærer cykelhjelm og evt. refleksvest, når de cykler til og fra skole.   

Rollemodeller  

 Vis i det daglige den rette færdselsadfærd. Børn overtager hurtigt dårlige voksenvaner, men mangler den voksnes overblik.    

Derfor opfordres bl.a. alle, der færdes i og omkring skolen – forældre og skolens personale til at bruge cykelhjelm.  

Store elever opfordres til at være rollemodeller for de små i trafikken.  

Alle færdes i trafikken efter reglerne til fods, på cykel og i bil.  

Samarbejde  

Klasserne i overbygningen opfordres til at lave en trafikaftale om adfærd i trafikken, også på skolens område – især ved børnehaven.    

Vi gennemfører i samarbejde med politiet et årligt lygteeftersyn.   

Opdateret juni 2023