Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Nyansat

 Du bliver kontaktet af den administrative leder, og der laves aftale om første møde på skolen. 

 Du møder ind til det første møde på skolen med den administrative leder, TR og AMR her drøftes flg.: 

 • Skolens dagligdag 
 • Administrationsgrundlaget 
 • Tutor ordning – Alle ansatte bliver en del af et team, som fungerer som tutor.  
 • Belastningsgrad 
 • Timer og andre opgaver 
 • Skema – arb. plan 
 • Arb. plads 
 • Personaleforening 
 • Indkøb  

 

AMR og TR fortæller på mødet om: 

 • Magtanvendelser 
 • Barnets 1. og 2 syge dag 
 • Samarbejde i organisationen (tirsdagsmøderne MM.) 

 

Du vil første skoledag blive præsenteret for kolleger.

Efterfølgende vil du blive indkaldt til en snak om skolens overordnede pæd. og arbejdsmæssige tilgang af skolelederen, tillidsmanden og arbejdsmiljørep. 

 • Værdier 
 • Trivsel 
 • Særlige kendetegn 
 • Organisationsoversigt 
 • Den gode time/undervisning 
 • Den engagerede skole 
 • Årgangssamarbejde 
 • Mindset 
 • Læringscenteret 
 • Ressourcecenteret 
 • Vejlederne 
 • AULA 
 • Meebook 

 

Der vil efter ca. 6-8. ugers ansættelse være et opfølgningsmøde  – hvad savner du af oplysninger – hjælpe eller støtte? Det kan være skoleleder, tillidsmanden eller arbejdsmiljørep. der tager denne snak. 

 Der vil løbende være observation – samtale omkring undervisningen, med den administrative leder og/eller skolelederen. 

 Der afholdes en afsluttende samtale inden prøveperioden udløber, mellem dig, den administrative leder og skolelederen.  

 •  Rundvisning 
 • Læringscenteret 
 • Ressourcecenteret 
 • Vejlederne 
 • Aula 
 • Meebook – ugeskema – lektiedagbog – klasselog 
 • SFO 
 • Acadre 
 • Faceskema 

 

Opdateret september 2022