MENU
Aula_close Layer 1

Nyansat

Nyansat på Nydamskolen.(hvem gør hvad) 

  

 1. Den administrative leder tager telefonisk kontakt og aftaler første møde på skolen. 

  

 1. Første møde med administrative leder 

 • Skolens dagligdag 

 • Administrationsgrundlaget 

 • Tutor ordning 

 • Belastningsgrad 

 • Timer og andre opgaver 

 • Skema – arb. plan 

 • Arb. plads 

 • Personaleforening 

 • Indkøb 

  

 1. Præsentation for kolleger – blomster 

  

 1. Skolens overordnede pæd. og arbejdsmæssige tilgang. Skoleleder. TR. AMR 

 • Værdier 

 • Trivsel 

 • Særlige kendetegn 

 • Organisationsoversigt 

 • Den gode time/undervisning 

 • Den engagerede skole 

  

 1. Møde med læringscenteret – PLC-lederen 

 • Læringscenteret 

 • Ressourcecenteret 

 • Vejlederne 

 • Intra, ugeplan, lektiedagbog, klasselog, KMD Educa 

 • Lånenummer i læringscenter 

  

 1. Opfølgningsmøde med den/de nyansatte – hvad savner du/I af oplysninger – hjælpe eller støtte? Skoleleder.AMR,TR 

  

 1. Observation – samtale omkring undervisningen. Admin.leder og skoleleder 

  

 1. Afsluttende samtale inden prøveperioden udløber. Admin. leder og skoleleder