MENU
Aula_close Layer 1

Skolens historie

I det nuværende Sottrup Sogn var der tilbage i tiden 3 skoler. En i hver af lokalområderne Snogbæk, Ø. Sottrup og V. Sottrup. 
 
Disse 2-klassede skoler levede efterhånden ikke op til de pædagogiske og bygningsmæssige ønsker og krav, som skolelovgivningen stillede, og måske havde også krigstiden været hindrende for en vis udvikling. 
 
Omkring 1950 begyndte man at diskutere den fremtidige struktur for kommunens skolevæsen. Nogle mente, de 3 bestående skoler burde udbygges, og andre mente, at der burde centraliseres. 
 
Centraliseringstanken vandt, men det var vist ikke uden sværdslag. Jeg har ladet mig fortælle, at når skolen har den beliggenhed, den har, så var det for at være så tæt på de hidtidige skoledistrikter som muligt - et ønske fra borgerne i Snogbæk og Ø. Sottrup. Ja, i det bagerste hjørne af den gamle skolegård etableredes endda en dør i læskursmuren og en trappe, så Snogbækbørnene kunne komme den vej ind i skolen. 
 
Den nye skole - SOTTRUP CENTRALSKOLE - blev så bygget, indviet under stor festivitas og taget i brug 21. august 1954. 
Skolen var en årgangsdelt 7-klasset skole, og der var gymnastiksal, bibliotek, skolekøkken, sløjd- og håndarbejdslokale. De bygningsmæssige rammer var udover gymnastiksalen de to røde murstensbygninger længst ned mod landevejen. (Eller hvis man er indendørs - de fløje, der stadig har de oprindeligt lyserøde vægge). 
 
Ønskede forældre/børn efter de 7 års undervisningspligt at tage mellemskole- og realeksamen, så foregik det for egen regning på Sønderborg Statsskole. Men i skoleloven af 1958 blev det pålagt kommunerne at sørge for, at alle elever, der havde lyst og evner, skulle have mulighed for at få en realeksamen. 
Sonderinger ved Sønderborg Kommune viste, at man her godt ville modtage Sottrup-elever i byens eksamens-klasser. I Ullerup og Nybøl kommuner havde man tilsvarende problemer og overvejelser, hvorfor det da også endte med, at de tre kommuner indgik en overenskomst om oprettelse af en eksamensskoleafdeling og som en overbygning ved Sottrup Centralskole. 
 
Denne beslutning medførte selvfølgelig, at der måtte foretages en bygningsmæssig udvidelse, og ved skoleårets start i august 1961 blev den sidste af de røde murstensfløje ud mod gaden taget i brug. Denne bygning rummede sanglokale, kombineret fysik- og naturhistorielokale samt 5 klasselokaler. Man havde nemlig udover realafdelingen også taget højde for oprettelse af 8. - og 9. klasse. 
 
I slutningen af 60-erne syntes vi på skolen, at navnet Sottrup Centralskole var lidt kedeligt og idéforladt, (der var så mange centralskoler i Danmark). Blandt forskellige forslag fandt vi, at NYDAMSKOLEN skulle være navnet. 
 
1. april 1968 dannedes Sundeved Kommune ved sammenlægning af de tre skoleforbundskommuner. Dette medførte bl.a., at 8.-9. overbygningen på Bakkensbro Skole overflyttedes til Nydamskolen. 
En samtidigt begyndende kraftig befolkningstilvækst og senere oprettelse af 10. klasse og børnehaveklasse betød et voksende behov for yderligere klasse- og ikke mindst faglokaler. 
 
Til alt held stod den gamle skole i V. Sottrup ledig, (den havde fra nedlæggelse i 1954 været henholdsvis kommunekontor og sygekassekontor), og fra 1969 til 1993 var den et godt lokalesupplement. Selv om den gamle skole på et vist tidspunkt sammen med en del af lærerboligerne gav husly til 6 klasser, var Nydamskolens rammer dog stadig for små, og nye byggeplaner måtte udtænkes. 
August 1972 stod den gule bygning færdig, og vi fik administrationslokaler, lærerværelse, bibliotek, 2 klasseværelser og 5 faglokaler. Men omgående måtte det planlagte formningslokale midlertidigt omdannes til 3 klasseværelser. (Det midlertidige varede dog i 21 år). 
 
Kommunens befolkningstal voksede stadig, og i slutningen af 70-erne nåede vi skolens højeste elevtal nemlig ca. 520, og den sidste blok med 4 klasseværelser byggedes. 

Nydamskolen blev udvidet i 2004 med opførelsen af to børnehaveklasser samt en del af SFOén. Året efter i 2005 blev der opført en hal kaldet Naturium. Formålet med bygningen var at lave lokaler som matchede de behov faget N/T stod overfor.