Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Juni 20

Referat af bestyrelsesmøde

2020

 

09. 06 2020

17.00 – 19.30

 

Afbud: Anette og Kateryna

Fraværende:

Godkendelse af referat:

 

17.00-17.20

 

Efterretninger max. 20 minutter

  1. Formand: Der er et nyhedsbrev på vej, afventer NEST mødet i morgen.
  2. Skoleleder: NEST – bliver introduceret for forældrene på kommende 0 årgang onsdag den 11. juni 2020. 

Informerer om dagligdagen efter tilbagevending, vi fortsætter med den model vi har startet resten af dette skoleår.

Forvaltningen har bedt om at få tilbagemeldinger vedr. de gode erfaringer fra denne corona tid, mht. udeundervisning mv.

Alle matematiklærerne på skolen/i kommunen skal på IT-kursus igennem næste skoleår. Man følges som afdeling, indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen.

Kommunens science talent hold har ønsket at bruge vores lokaler næste skoleår og det har vi sagt ja tak til.

  1. Nyt fra FRO: Der er ikke noget nyt.
  2. Nyt fra udvalg: Udvalget vedr. K-forældre arr. har været samlet, de har brainstormet forældre, ansatte og SSP, og har udarbejdet et oplæg som forældrene præsenteres for til det store fællesmøde  den 3. september 2020.

 

Punkter:

17.20 – 17.40

 

Emne: Input fra udvalget vedr. møde med K-forældre i september samt fordeling af bestyrelsesdeltagere i forældremøder - overgangsårgang

Opgave:

Bemærkninger: Præsentationen til mødet den 3 september blev præsenteret og godkendt.

Tovholder: Rasmus/Nis

Proces: Fælles drøftelse

Beslutning: Flg. deltager i forældremøde:

0. årgang 17. august 2020 Nis

7. årgang XX august 2020 Rasmus

ASF gruppen XX august 2020 Lene

 

17.40 – 18.00

Emne: Revidering af årshjul for kommende skoleår samt mødeplanlægning

Opgave:

Bemærkninger:

Tovholder: Gert og Stine

Proces: Fælles
Beslutning: Principperne tages på løbende, næste møde tages usu princippet med, den har været sendt ud til medarbejderne og vi mangler en tilbagemelding til bestyrelsen.

 

Bestyrelsens møder næste skoleår er flg. datoer: 07.09, 06.10, 12.11, 07.12, 12.01, 11.02, 08.03, 13.04, 13.05, 14.06 fra kl. 17-19.30.

 

Derudover mødes vi til et 5 timers møde/soc. arr, der sendes en doddel ud mht. datoerne. 

 

18.00 – 19.30

Spisning

 

Ud af huset (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding.)

 

Bestyrelsens månedskommentar: Gert er i gang med at udarbejde den.

 

Eventuelt: Elevrådet skal ind og forhandle i næste uge om million puljen.

 

Kommende punkter:

Hvordan kvalitetssikrer vi kerneopgaven og den undervisning der finder sted?

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens årshjul

 

                                                                                                                                              Nydamskolens årsplan 2018/19 (Bilag 09.01.19-01)

Årsplanen er et styringsredskab, der giver overblik over de overordnede områder i skolebestyrelsens arbejde.

Måned

Eleverne og undervisningen

Forældrene og skolen

Planlægning og drift

August

 

 

 

September

Resultater af nationale test og trivselsundersøgelse

Branding af skolen

Forretningsorden

K-forældremøde: hvert andet år skiftevis emnebaseret / k-forældrefolder og idebank

Oktober

Tilbagemeldinger om A-dag

Møde 1 på elevernes præmisser

Skole-hjem-samtaler drøftelse

 

November

Skolebestyrelsens tilsynsopgave

Evaluering af de store overgange

 

December

 

 

 

Januar

 

 

Forberede dialogmøde i distriktet

Orientering om regnskab

Budget -  oplæg drift

Februar

 

Partnerskabets oplæg til Dialog med kontakt-forældrene

 

Marts

Timefordeling, special-undervisning og faglige og sociale fællesskaber

Forberede skolefest

Drøftelse af ønsker og mål for næste års indsatser og endelig budgetvedtagelse

April

Branding

Møde på elevernes præmisser - elevmillionen

 

 

Maj

Skolens værdier, Ordensregler, værdiregelsæt og antimobbestrateg,

 

Forældre – socialt arrangement i de nye årgange og møde med lærerteam. K-forældre inddrages

PPP laves eller bruge Anne Mettes

 

Dato for K-forældremødet i september

Juni

 

Udpegning af delegeret til Skole og Forældre

Skolebestyrelsens årsplan/ Årsberetning

Mødeplanlægning

Fordeling af bestyrelsesdeltagere til forældremøder (Overgangsårgange)