Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Maj 20

Bestyrelsesmøde

2020

 

11. 05. 2020

17.00 – 19.30

 

 

Afbud: Tove, Kateryna

Fraværende:

Godkendelse af referat:

 

 

17.00 – 17.20

 

Efterretninger max. 20 minutter

  1. Formand:
  2. Skoleleder: Status 5. årgang, NEST,elevmillion
  3. Nyt fra FRO:
  4. Nyt fra udvalg

 

 

Punkter:

17.20 – 17.45

 

Emne: Status på genåbning og hjemmeundervisning – vi tager en lille tur rundt på skolen for at se indretningen.

Opgave:

Bemærkninger: Lige nu afventer vi regeringens udmelding om 2. genåbningsrunde. Status på hvor vi er, vil derfor afhænge meget af denne udmelding.

Tovholder: SK

Proces: Fælles drøftelse

 

 

17.45 – 17.55

Emne: Timefordeling

Opgave:

Bemærkninger: Gennemgang af timefordeling herunder valghold.

Tovholder: LB

Proces:
 

 

17.55 – 18.15

Pause

 

18.15 – 18.30

Emne: Årsberetning

Opgave:

Bemærkninger: Input til årsberetningen

Tovholder: Gert

Proces:Fælles drøftelse

Beslutning: Gert laver et udkast som sendes rundt til bestyrelsen, inden den sendes ud.

 

18.30-18.45

Emne: Ordblindhed

Opgave:

Bemærkninger: Berit har fået en forældrehenvendelse vedr. skolens håndtering af ordblindhed. Status herpå.

Tovholder: SK

Beslutning:  Punktet tages op på næste møde. I mellemtiden samler vi erfaring ind fra andre skoler.
 

18.45 -18.55

Emne: Emneuge september 2020

Opgave:

Bemærkninger: Skal den planlægges anderledes i forhold til Covid-19

Tovholder: SK

Beslutning: Ja, det bliver uden forældreaften som vi kender, og der planlægges med at ugen foregår i årgangene.

 

18.55 – 19.05

Emne: Lejrskoler i forhold til Covid-19

Opgave:

Bemærkninger: 6. årgang skulle have været til Bornholm i maj, 9. årgang skal til Berlin i august. Hvad tænker vi i forhold til det?

Tovholder: SK

Beslutning: 6.årg er i dialog med forældre og det kommende lærerteam.

Berlin turen skal rykkes til senere på året eller ændres til en tur i DK.

19.05 – 19.15

Emne: Forældrearrangementer i de nye årgange, møde med k-forældre i september? Skal vi have det?

Opgave:

Bemærkninger: Lærerteam og k-forældre inddrages

Tovholder: SK

Beslutning: Fælles K-forældremøde i september planlægges der med.

Der er nedsat et lille udvalg, som laver et udkast til hvad der skal med til arrangementet. (Rasmus, Karen, Berit, Nis, AM) Rasmus indkalder.

Forældremøderne skal være afholdt inden udgangen af august 2020.

Forældrearrangementet i septemer bliver den 3. september 2020 kl. 17-18.30 i PLC.

 

19.15-19.30

Ud af huset (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding.)

 

Bestyrelsens månedskommentar:

 

Eventuelt:

 

Kommende punkter: