Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Marts 20

Bestyrelsesmøde 2019/20

 

Den 11. marts 2020 kl. 17-19.30

 

Sted: Personalerummet Nydamskolen

 

Afbud:

Fraværende:

 

Dagsorden

 

Punkter:

 

17.00-17.30

Efterretninger

  1. Formand:
  2. Skoleleder:  status mellemtrinnet, Corona, skolefest og LB.
  3. Nyt fra FRO:
  4. Nyt fra udvalg:

 

 

17.30-17.35

1.

Emne: Skal frugtordningen nedlægges?

Opgave:

Bemærkninger. Der er tilbagemeldinger fra Huset, som administrerer frugtordningen, at de har svært ved at få afsat frugt, selvom de er rundt i klasserne.

Tovholder: SK

Beslutning: Elevrådet laver en undersøgelse om, hvorfor eleverne ikke vil have frugt.

 

17.35-17.50

2.

Emne: Valgfag 7. årgang

Opgave: Skal Globallinjen stadig være i spil? Og hvad gør vi med Holland?

Bemærkninger: Globallinjen bliver skiftet ud med Sceines.

Tovholder: SK

 

 

17.50-18.10

Pause med forplejning

 

18.10-18.25

3.

Emne: High lights fra visionsmødet

Opgave:

Bemærkninger: Medarbejderne bliver involveret mere i teams fordeling. Der var flere inviteret til dag 2. TT var en af de personaler der var med, hun mener det var meget positivt. 3 møder om året med koordinatorer hvor der bliver drøftet på tværs. 

Tovholder: SK

 

18.25-18.40

4.

Emne: Orientering om mødet med foreninger

Opgave:

Bemærkninger:

Tovholder: Gert

Beslutning: Mødet var positivt.  Der blev drøftet hvad der sker i byen. Der blev aftalt, der bliver lavet en kalender hvor alle kan se, hvad der sker i byen. Skolen laver kalenderen/årshjul.

Morten fra Brugsen undersøger om der kan komme info op på en infoskærm i Brugsen.

 

18.40-18.50

5.

Emne: Budget 2020

Opgave: Overblik over budget 2020 og 2021 herunder personaler

Bemærkninger: 2019 kom skolen ud med 219.000 i plus, de bliver overført til 2020. I 2021 får skolen tildelt 860.000 mindre. Skolen skal ansætte en orlovsstilling i 1 år.  Helle fra SFO stopper hun har fået tilkendt en pension.

Tovholder: SK

 

18.50-19.10

6.

Emne: NEST – fast punkt

Opgave:

Bemærkninger: Uddannelsen starter op i sep. Der skal 8 medarbejder, 3 fra ledelsen med.

Personalet omkring Nest har selv valgt at de gerne vil være en del af Nest.

Info om strukturen i klassen og tankegangen omkring Nest.

Der starter mini Nest nu. Stine fortæller om mini Nest.

Der er en styregruppe og en arbejdsgruppe nedsat.

I januar 2021 kommer PPR fra Århus ned og fortæller om Nest hvor alle medarbejder skal deltage og bestyrelsen bliver inviteret.

Tovholder: SK

 

19.10-19.25

7.

Emne: Skolefest

Opgave: Vil skolebestyrelsen sørge for mad til de voksne efter endt oprydning? Hvordan ser skoledagen ud om fredagen, har eleverne fri kl.12?

Bemærkninger: Skolebestyrelsen står for bestilling af maden og sælge øl og vand. Eleverne er på skolen til kl. 14.  Stine sender en skrivelse ud lige inden skolefesten, hvor godt det er deltage og hvorfor det er vigtigt at eleverne deltager.

Tovholder: Birgitte

 

19.25-19.35

8.

Emne: Hvordan kommunikeres, at der er forældrerådgivning fra uvildige organisationer?

Opgave:

Bemærkninger: Gert laver et nyhedsbrev til forældrene og medarbejder om, hvor man kan få hjælp inden for kommunen og hvor man kan ringe anonymt fra skole og forældre for at få hjælp. Skrivelsen bliver ikke sendt ud PT, men først om ca. 1 mdr.

Tovholder: Gert

 

Eventuelt: Mie fra elevrådet har været og fremlægge deres ønsker til millionpuljen.

Tiltag på 5 årgang bliver gennemgået.

Debat omkring hvorfor forlader elever Nydamskolen kommer på næste dagsorden.

Årshjulet er kommet i glemmebogen, det skal vi sikre at det kommer på dagsordenen.

GD der er tovholder på Aula er ved at flytte dokumenter over i Aula. Stine undersøger hvor langt GD er.