Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Understøttende undervisning (USUtid)   

USU bidrager til:  

 •   at øge alle elevers læring  
 •  at mindske den sociale arvs negative virkning  
 •  at sikre trivsel i og omkring skolen for elever    
 •  at styrke forældreopbakningen  

 

  Usu bidrager til:  

 • at skabe sammenhæng mellem teori og praksis  
 •  social træning  
 •  at lære at lære  
 •  at skabe en ”vi-følelse” i forhold til skolen  
 •  samfundsorientering  
 •  at være studieforberedende  
 •  differentierede fagtilbud (holddeling) og bevægelse tænkes ind  
 •  USU understøttes af et højt informationsniveau til/inddragelse af forældre  
 •  USUtimer læses hovedsagelig af teamet.  

  

Bestyrelsens langsigtede strategi:  

Bestyrelsen ønsker at arbejde hen mod en skole, hvor undervisningen ikke baseres på hjemmearbejde.  

  

Denne skolehverdag indføres, når de nødvendige forudsætninger er etableret:  

 •  Ugeplanerne laves, så forældre kan følge indholdet i skoledagen.  
 •  Der arbejdes på hele skolen/i alle årgange med målstyret læring  
 •  Elevplanen er et aktivt og dynamisk redskab for alle  
 •  Andre typer af fordybelsesopgaver er afprøvet (Familieopgaver – studieopgaver.)  
 •  Forældreinformationen skal være høj, inden den endelige gennemførelse