Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trivselsplan

Nydamskolens vision for trivsel: 

Vi medvirker til at danne mennesker, der kan være sociale og få fællesskaber til at fungere. 

 

 Nydamskolens værdisæt: 

 Trivsel er en overordnet kerneværdi på Nydamskolen. 

 Anerkendende tilgang – ansvarlighed – glæde

  

Nydamskolens trivselsplan 

Det allerbedste middel mod mobning er god trivsel - de gode elev- og voksenrelationer. 

  

Forældreopgave: 

Forældrene har en stor opgave i bl.a. at hjælpe deres børn til at blive ansvarlige og hjælpsomme mennesker, det gøres f.eks. ved at give dem ansvar for opgaver i hjemmet. 

K-forældrene understøtter klassens arbejde med at skabe god trivsel ved, at nogle K-forældre er trivselsambassadører for klassen 

Skolebestyrelsen understøtter skolens arbejde med at skabe god trivsel ved at deltage med emnet på det første forældremøde i de nye klasser på skolen i 0.kl.- 4.kl - 7.kl. 

  

Elever: 

Alle elever øver sig i en adfærd over for andre, så de kan se en vilkårlig ”kammerat” på Nydamskolen i øjnene hver dag – uden at få dårlig samvittighed!” 

Elevrådets undervisningsmiljørepræsentanter laver sammen med sikkerhedsgruppen en årlig trivselsundersøgelse. 

  

Personalet 

Personalet bruger altid den nødvendige tid til at skabe et godt være-og læremiljø. 

Personalet arbejder ved skolestart ekstra med at etablere det gode lære- og væremiljø 

Personalet er gode til at udøve klasserumsledelse og er gode rollemodeller. 

  

Personalet og ledelsen 

Personalet og ledelse øver sig i at løse konflikter som win-winsituationer/mediation. 

Personale og ledelse har en anerkendende / ikke dømmende tilgang til elever 

  

Ledelsen 

Ledelsen sikrer via en årlig undersøgelse sammen med Elevrådets Undervisningsmiljørepræsentanter, at vi har føling med om den enkeltes trivsel.