Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

December 20

Bestyrelsesmøde

2020

 

07. 12 2020

17.00 – 19.30

 

 

Afbud:Kis, Kateryna

Fraværende:

Godkendelse af referat:

 

 

17.00 – 17.20

 

Efterretninger max. 20 minutter

  1. Formand: Henvendelse fra forælder i fodboldregi vedr. parkeringsforhold.
  2. Skoleleder: Der er pt forholdsvis roligt i forhold til corona relaterede spørgsmål.
  3. Nyt fra FRO: Intet  nyt
  4. Nyt fra udvalg: Intet nyt

 

17.20 – 17.35

 

Punkter:

 

Emne: Gennemgang af brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre.

Opgave: Undersøgelsen er vedhæftet.

Bemærkninger:

Tovholder: SK

Proces: Fælles drøftelse

Beslutning: Vi tager data fra rapporten med i arbejdet omkring værdierne i Den engagerende skole.

 

17.35-17.45

 

Emne: Orientering om tiltag i forhold til ordblinde elever

Opgave:

Bemærkninger:

Tovholder: AM

Proces: Morten og Lori har udviklet en Padlet, hvor man kan stille spørgsmål omkring værktøjerne CD-ord og Into words. Der er afholdt workshop herom.

Morten og Lori vil opstarte en café, hvor ordblinde elever kan komme og få vejledning.

På Broager skole har de succes med en cd-ord patrulje. Det har dog været en længere proces med at få det startet op.

Der er indkøbt licens til spil til at træne cd-ord. Dette indtænkes også i forløb i ressourcecenteret.

Beslutning: Vi følger op på punktet i foråret.

 

 

17.45– 17.50

Emne: Nedsættelse af arbejdsgruppe til at revidere bestyrelsens årsplan.

Opgave:

Bemærkninger:

Tovholder:

Proces: Fælles
Beslutning: Rasmus, Stine, Berit, Susanne (udkast til mødet i februar)

 

 

17.50-18.00

 

Ud af huset (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding.)

 

 

Bestyrelsens månedskommentar:

Hilsen Torsdag d. 17. december (Karen)

 

Eventuelt: Der er meget mørkt på cykeklstien mellem Sottup og Nybøl.

              

 

Kommende punkter:

 

18.00 – 19.30

Julehygge