Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

April 21

Bestyrelsesmøde

2021

 

13. 04 2021

16.30 – 18.30

 

 

Afbud: Gert, Kis og Katherina.

Fraværende:

Godkendelse af referat:

 

 

16.30 – 16.50

 

Efterretninger max. 20 minutter

  1. Formand:
  2. Skoleleder:
  3. Nyt fra FRO:
  4. Nyt fra udvalg

 

 

Punkter:

16.50 – 17.05

 

Emne: Henvendelse fra naboen vedr skaterramper

Opgave: Naboen mener at skaterramperne larmer. Der er kommet en forespørgsel fra skolechefen, om betyrelsen vil drøfte, om skaterramperne evt kan stå et andet sted og blive fastmonteret?

Bemærkninger:

Tovholder: SK

Proces: Fælles drøftelse

Beslutning: Bestyrelsen har valgt ikke at imødekomme naboens klage.  

 

 

17.05 – 17.45

Emne: Fælles spørgeskema om analyse af den digitale folkeskole

  1. Opgave: På et bestyrelsesmøde besvarer bestyrelsen i fællesskab følgende spørgeskema. Spørgeskemaet indeholder primært åbne spørgsmål, hvor bestyrelsens input skal noteres som prosa. Bestyrelsen skal via spørgeskemaet drøfte og idegenerere inden for temaerne:
    1. Forslag til fremtidig brug af digital undervisning
    2. Kvalitet i Sønderborg Kommunes skoletilbud

Hvor lang tid besvarelsen vil tage, vil afhænge af bestyrelsens drøftelser og idegenerering, men sæt gerne minimum 30 min. af. Spørgemålene er vedhæftet som PDF i denne mail med titlen ”Spørgeskema forældre fælles”, hvis nogle ønsker at forberede sig forud for besvarelse.

I må meget gerne sætte besvarelse af spørgeskemaet på dagsordenen til næstkommende bestyrelsesmøde: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=6G6YX385U5CJ

Billede fjernet.

 

Bemærkninger:

Tovholder: SK

Proces: Fælles
Beslutning: Bestyrelsen udfylder skemaet i fællesskab. Stine skriver bestyrelsens kommentar ind.

 

 

17.45-18.00

Emne: Orientering om coronasituationen

Opgave: Herunder: testning,

Bemærkninger:

Tovholder: SK

Proces:

Beslutning: Stine informerer om corona på skolen. Vi har fået nyt pode team og får flere dage i denne uge. 9 årgang har en del spørgsmål vedr. sidste skoledag og deres dimention. Det er startet fint med fysisk undervisning.

 

18.00-18.15

Emne: Nyt fra Nest og min i-Nest

Opgave:

Bemærkninger:

Tovholder: JP

Proces:
Beslutning:
Hanne fra 0A stopper 1. maj og der er ansat en ny BHKL. Ingelise Jakobsen, der har været BHKL. på skolen før.

SFOén arbejder med Nest for at få den røde tråd fra SFO til skolen.

18.15. -18.25

Emne: Årsberetning

Opgave:

Bemærkninger:

Tovholder: Gert

 

18.25 – 18.30

 

 

Ud af huset (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding.)

 

 

Bestyrelsens månedskommentar:

 

 

Eventuelt:

 

Kommende punkter: Hvor mange skal der være i en Bestyrelse og hvem er på valg hvornår.