Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Juni 21

Bestyrelsesmøde

2021

 

14. 06 2021

17.00– 19.30

 

 

Afbud:

Fraværende: Katja og Lis

Godkendelse af referat:

 

 

17.00 – 17.20

 

Efterretninger max. 20 minutter

 1. Formand:
 2. Skoleleder:
 3. Nyt fra FRO:
 4. Nyt fra udvalg

 

17.20 – 17.25

 

Punkter:

 

Emne: Fordeling af forældre til forældremøder

Opgave:

Bemærkninger:

Tovholder: Fælles

Proces: Fælles drøftelse

Beslutning:

 

 

17.25 – 17.50

Emne: De bestyrelsesmedlemmer, som ikke har været i arbejdsgruppe drøfter udkastet fra arbejdsgruppen.

Opgave:

Bemærkninger:

Tovholder: Gert, Stine

Proces: Fælles
Beslutning: Gennemgang af nyt dokument, af den engagerende skole.

Gruppen i personalerummet var ikke enige om at det nye dokument har noget med den engagerende skole at gøre. De skal skrives mere sammen. Den gamle skrives skal bruges og gøres mindre. Ledelsen og skolebestyrelsen skal på.

Der aftales at der skal mere tid til at lave disse skrivelser.

Se på hjemmesiden hvor der ligger en skrivelse om Nydamskolens værdier.

Punktet skal på efter sommerferien igen.

 

 

17.50 – 18.00

Emne: Nye mødedatoer

Opgave:

Bemærkninger:

Tovholder: Alle

Proces:

Beslutning: Stine laver et rul fordelt over ugen. Møderne starter kl. 17:00.

 

18.00-18.10

Evt

 

18.10-19.30

Grillmad og hygge

 

 

 

 

 

Den engagere(n)de skole

 

Trivsel

 • Vi udviser respekt og ansvarlighed overfor hinanden og vores omgivelser
 • Vi har en tydelig struktur hvor der samtidig er plads til alle
 • Velfungerende fællesskaber er fundamentet for alt vi foretager os

 

Glæde

 • Vi udviser nysgerrighed, mod og begejstring
 • Her er der plads til både leg og læring
 •  

 

Anerkende tilgang

 • Vi støtter op og er engagerede
 • Vi har en god og konstruktiv dialog med hinanden
 • Vi accepterer hinandens forskelligheder

 

Ansvarlighed

 • Vi overholder vores aftaler og regler
 • Vi afstemmer vores forventninger med hinanden
 • Vi gør vores bedste og hjælper hinanden