Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

September 20

Bestyrelsesmøde

2020

 

07. 09 2020

17.00 – 19.30

 

 

Afbud:

Fraværende: Karen, elevrådet

Godkendelse af referat:

 

 

17.00 – 17.20

 

Efterretninger max. 20 minutter

 1. Formand:
 2. Skoleleder:
 3. Nyt fra FRO:
 4. Nyt fra udvalg

 

 

Punkter:

17.20 – 17.30

 

Emne: Ferieplan i høring

Opgave: Hvilke forslag vil vi foreslå.

Bemærkninger: Bemærk at det gælder de næste tre skoleår. Se bilag 1

Tovholder: SK

Proces:

Beslutning: 2021 vælger Nydamskolen forslag 1, 2022 vælger Nydamskolen forslag 1, 2023 vælger Nydamskolen forslag 2.

 

 

17.30 – 18.00

Emne:Kvalitetssikring

Opgave: Dialog om hvilke greb, der kan give mening at anvende i kvalitetssikring af undervisningen.

Bemærkninger: Der kan anvendes forskellige parametre. En af dem er forskellige data, såsom test-resultater og trivselsmålinger. Hvilke parametre kan I ellers se, der kan komme i anvendelse?

Tovholder: Gert og SK

Proces: Gruppedrøftelse
Beslutning: Der arbejdes i 2 grupper, hvor grupperne skal tale om den hårde side og den bløde side, omkring skolens kvalitetssikring af kerneopgave. Dette kan være en indgangsvinkel til mødet hvor skolebestyrelsen er samlet 1 dag.

Der arbejdes i gruppen i 20 min.

Emnet skal med på næste bestyrelsesmøde d. 6 okt. Og igen lørdag d. 24 oktober hvor bestyrelsen mødes 1 hel dag, da grupperne ikke havde tid nok på dette møde.

 

 

18.00 – 18.20

Pause

 

 

18.20 – 18.40

Opsamling på punktet inden pausen.

 

18.40 – 18.55

 

Emne: Prioriteter for skoleåret i forhold til årshjulet

Opgave:

Bemærkninger: Se bilag 4

Tovholder: SK

Proces:

Beslutning: SK og Gert tager det op hver gang de laver dagsordnen til bestyrelsmøderne. Årshjulet kommer med på dagsordnen lørdag d. 24 okt.

Årshjulet skal med hver gang dagsordnen sendes ud til bestyrelsmøderne.

 

 

Orienterende punkter

 

18.55 – 19.05

Emne: NEST

Opgave: Staus på NEST og mini-NEST

Bemærkninger: Personalet og ledelsen skal på kursus d. 15 og 16 sep.

Fra skolen deltager 11. PPR skal med med 9 medarbejder.

Skolen skal gerne huske årgangs tankerne så skolen ikke glemmer dette til fordel for Nest.

Inklusionsmedarbejderen fra kommunen som er tilknyttet Nydamskolen ønsker at deltage på udd. Der er dog ikke kommet en afgørelse endnu om han kan.

 

Tovholder: SK

 

 

19.05-19.10

Emne: Samarbejdet med foreninger

Opgave: Status

Bemærkninger: Ida fra kontoret har skrevet ind i en fælles kalender, ud fra de tilbagemeldinger der kommer fra foreningerne.

Kalenderen bliver revideret 4 gange om året med start 1 dec. 2020

 

 

Tovholder: SK

 

 

19.10– 19.30

Emne: Corona

Opgave: Orientering om retningslinjer

Bemærkninger: Se bilag 3.

Alle sociale arrangemanger skal aflyses efter sundhedsstyrelsen.

Lejerskolen på 7 og 9 årgang er udsat.

5 årgangs tur bliver aflyst til Københave i uge 40.

Nybøl og Nydamskolen samarbejde er PT på pause.

Trivseldagen og motionsløbet fredag i uge 41 er aflyst.

 

Tovholder: SK

 

 

Ud af huset (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding.)

 

 

Bestyrelsens månedskommentar:

 

 

Eventuelt: Lene kan ikke komme på Aula. Stine undersøger om vi må oprette hende i TEA som understøtter Aula.

Birgitte har fået forældre henvendelser vedr. rampen om den kan males eller flyttes hver morgen og hver eftermiddag. Stine taler med Henrik om de har en løsning.

 

Kommende punkter:

 

 

 

 

 

Bilag 1:

Ferieplan for skoleåret 2021-2022 for folkeskoler i Sønderborg Kommune

 

Forslag 1

 

1. skoledag efter sommerferien - mandag den 9. august 2021

 

Efterårsferie…………….lørdag den 16. oktober        -   søndag den 24. oktober 2021

 

Juleferie………………..lørdag den 18. december  -   søndag den 2. januar 2022

 

Vinterferie……………….lørdag den 12. februar        -   søndag den 20. februar 2022

 

Påskeferie………………lørdag den 9. april               -   mandag den 18. april 2022

 

St. Bededag…………....fredag den 13. maj              -   søndag den 15. maj 2022

 

Kristi Himmelfartsferie...torsdag den 26. maj            -   søndag den 29. maj 2022

 

Pinsedag………………. lørdag den 4. juni                -   mandag den 6. juni 2022

 

Sommerferie……………lørdag den 25. juni

 

De nævnte dage inklusive.

Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående. Antal skoledage: 200.

 

 

Forslag 2

 

1. skoledag efter sommerferien - onsdag den 11. august 2021

 

Efterårsferie…………….lørdag den 16. oktober          -   søndag den 24. oktober 2021

 

Juleferie………………..onsdag den 22. december  -   søndag den 2. januar 2022

 

Vinterferie……………….lørdag den 12. februar          -   søndag den 20. februar 2022

   

Påskeferie………………lørdag den 9. april                 -   mandag den 18. april 2022

 

St. Bededag…………....fredag den 13. maj                -   søndag den 15. maj 2022

 

Kristi Himmelfartsferie...torsdag den 26. maj              -   søndag den 29. maj 2022

 

Pinsedag………………. lørdag den 4. juni                  -   mandag den 6. juni 2022

 

Sommerferie……………lørdag den 25. juni

 

De nævnte dage inklusive.

Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående.

Antal skoledage: 200.

 

Ferieplan for skoleåret 2022-2023 for folkeskoler i Sønderborg Kommune

 

Forslag 1

 

1. skoledag efter sommerferien - mandag den 8. august 2022

 

Efterårsferie…………….lørdag den 15. oktober          -   søndag den 23. oktober 2022

 

Juleferie………………..onsdag den 21. december  -   mandag den 2. januar 2023

 

Vinterferie……………….lørdag den 11. februar          -   søndag den 19. februar 2023

  

Påskeferie………………lørdag den 1. april                 -   mandag den 10. april 2023

 

St. Bededag…………....fredag den 5. maj                  -   søndag den 7. maj 2023

 

Kristi Himmelfartsferie...torsdag den 18. maj              -   søndag den 21. maj 2023

 

Pinsedag………………. lørdag den 27. maj                -   mandag den 29. maj 2023

 

Grundlovsdag………….Mandag den 5. juni                        

 

Sommerferie……………lørdag den 24. juni

 

De nævnte dage inklusive.

Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående. Antal skoledage: 200.

 

Forslag 2

 

1. skoledag efter sommerferien – onsdag den 10. august 2022

 

Efterårsferie…………….lørdag den 15. oktober          -   søndag den 23. oktober 2022

 

Juleferie………………..torsdag den 22. december  -   søndag den 1. januar 2023

 

Vinterferie……………….lørdag den 11. februar          -   søndag den 19. februar 2023

  

Påskeferie………………lørdag den 1. april                 -   mandag den 10. april 2023

 

St. Bededag…………....fredag den 5. maj                  -   søndag den 7. maj 2023

 

Kristi Himmelfartsferie...torsdag den 18. maj              -   søndag den 21. maj 2023

 

Pinsedag………………. lørdag den 27. maj                -   mandag den 29. maj 2023

 

Grundlovsdag………….Mandag den 5. juni                        

 

Sommerferie……………lørdag den 24. juni

 

De nævnte dage inklusive.

Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående.

Antal skoledage: 200.

 

Ferieplan for skoleåret 2023-2024 for folkeskoler i Sønderborg Kommune

 

 

Forslag 1

 

1. skoledag efter sommerferien – mandag den 14. august 2023

 

Efterårsferie…………….lørdag den 14. oktober          -   søndag den 22. oktober 2023

 

Juleferie………………..torsdag den 21. december  -   tirsdag den 2. januar 2024

 

Vinterferie……………….lørdag den 10. februar          -   søndag den 18. februar 2024

   

Påskeferie………………lørdag den 23. marts             -   mandag den 1. april 2024

 

St. Bededag…………....fredag den 26. april                -   søndag den 28. april 2024

 

Kristi Himmelfartsferie...torsdag den 9. maj                 -   søndag den 12. maj 2024

 

Pinsedag………………. lørdag den 18. maj                -   mandag den 20. maj 2024

 

Grundlovsdag…………. onsdag den 5. juni                        

 

Sommerferie……………lørdag den 29. juni

 

Forslag 2

 

1. skoledag efter sommerferien – torsdag den 10. august 2023

 

Efterårsferie…………….lørdag den 14. oktober          -   søndag den 22. oktober 2023

 

Juleferie………………..onsdag den 20. december  -   onsdag den 3. januar 2024

 

Vinterferie……………….lørdag den 10. februar          -   søndag den 18. februar 2024

   

Påskeferie………………lørdag den 23. marts             -   mandag den 1. april 2024

 

St. Bededag…………....fredag den 26. april                -   søndag den 28. april 2024

 

Kristi Himmelfartsferie...torsdag den 9. maj                 -   søndag den 12. maj 2024

 

Pinsedag………………. lørdag den 18. maj                -   mandag den 20. maj 2024

 

Grundlovsdag…………. onsdag den 5. juni                        

 

Sommerferie……………lørdag den 29. juni

 

De nævnte dage inklusive.

Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående. Antal skoledage: 200.

 

OBS. Jævnfør Folkeskolelovens § 14 a stk. 2. begynder elevernes sommerferie den sidste lørdag i juni.  

Sommerferien starter derfor allerede lørdag den 24. juni 2023. For skoleåret 2023/2024 betyder det, at eleverne får 7 hele ugers sommerferie i forslag 1.

 

Bilag 2:

Kære forældre og elever

I disse tider er det ikke en nem sag at vurdere, hvor vidt man skal sende elever på lejrskole eller ej.

På Nydamskolen har vi sammen med bestyrelsen besluttet, at den enkelte tur afgøres i samarbejde med lærerteam og ledelsen, hvor det besluttes, om man fastholder den planlagte tur, flytter turen til senere på året eller til et andet sted. Det afgørende er, at vores ansatte, forældre og elever er trygge i forhold til turen og den måde, den kan afvikles på. Dette har vi valgt, da lejrskolerne er svære at sammenligne. De er på forskellige tidspunkter og på forskellig måde.

Vi følger SST vejledninger og er opmærksomme på ændringer.

Der vil altså blive vurderet i forhold til den enkelte planlagte tur. Hvis turen gennemføres er det med særligt fokus på retningslinjer i forhold til Covid 19.

I hører derfor nærmere fra Jeres klasselærere.

Vi håber på jeres forståelse og opbakning omkring vores beslutning.

 

Bedste hilsner

Stine Skyum

Skoleleder

Bilag 3:

Udarbejdet efter: 

Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser

                  

 

Sygdom 

 

Fremmøde i skole/SFO

Symptomer på Covid-

19

 

Rettet 26.08.20

Bliv hjemme, hvis der er symptomer også milde symptomer som:

 • Tør hoste
 • Feber
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Ondt i halsen
 • Hovedpine
 • Muskelsmerter 

 

Feber er 37,5 °C eller derover, målt om morgenen, eller over 37,9 °C målt om aftenen. (Målt i endetarmen). Temperatur målt med øretermometer ligger ca. 0,5 °C lavere.  

 

 • Bliv hjemme fra skole/arbejde indtil man er rask. I forhold til COVID-19 er man rask, når der er gået 48 timer fra symptomophør, og man kan vende tilbage til skole/arbejde.
 • Ledelsen har ansvar for, at elever og medarbejdere med symptomer på COVID-19 ikke kommer i skole/SFO.

 

Hvis sygdom opstår i løbet af dagen  

 

Rettet 26.08.20

 

 

 

 

 

Ved symptomer på COVID-19:

 • Den syge skal hurtigst muligt hjem og selvisolere sig.  
 • Elever, der skal afhentes, skal så vidt muligt holdes adskilt fra de øvrige elever, indtil afhentningstidspunkt. 
 • Lederen skal sikre rengøring af de områder, kontaktflader og genstande, som den syge har rørt ved, herunder en medarbejders arbejdsstation.
 • Det anbefales, at den syge kontakter egen læge mhp vurdering og evt. test. 
  • Hvis den syge undlader vurdering ved egen læge, kan skolen/arbejdet genotages 48 timer fra symptomophør. 
  • Hvis lægen vurderer, at der ikke er tale om symptomer, der er forenelige med COVID-19, kan den pågældende vende tilbage til skole/arbejde.   

Test for COVID-19

 

Rettet 26.08.20

Test for COVID-19:

 

 

Sundhedsstyrelsens ”Information til forældre til børn og unge i dagtilbud og skole

Hvis én i husstanden er påvist smittet med

COVID-19

 

Ansatte og elever, der bor i husstand med én der er påvist COVID-19 smittet, må ikke komme i skole. 

 • Den pågældende bør henvende sig ved egen læge, for at blive henvist til test. Hvis den pågældende bliver testet for COVID-19 (uden symptomer), skal vedkommende blive hjemme fra skole indtil det første negative testsvar foreligger. Personen bør testes igen 2 dage efter den første test. Hvis forældre eller ansatte er i tvivl om hvornår der skal bookes tid til test, kan man få vejledning hos Coronaopsporing tlf. 32 32 05 11 eller på den myndighedsfælles hotline på tlf. 70 20 02 33. 
 • Man kan undlade at teste børn der er under 12 år, hvis de ikke har symptomer, idet testningen kan opleves som ubehagelig. Hvis en elev IKKE testes, skal eleven blive hjemme fra skole indtil 7 dage efter den smittede person i husstanden startede selvisolation. 
 • Hvis eleven i de 7 dage udvikler symptomer på COVID-19, opfordres familien til at kontakte egen læge, og eleven skal blive hjemme fra skole, indtil 48 timer efter symptomfrihed. 

 

Forældre gøres opmærksom på Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter: 

 

Raske smittebærere  

 

 • Især yngre mennesker kan have COVID-19, uden at udvise symptomer. 
 • Det vurderes, at man kan smitte op til 48 timer, før man får eventuelle symptomer. 
 • Det antages, at smitte primært sker fra personer, der har symptomer.
 • Hvis der sker smitte fra personer uden symptomer, sker det via kontaktsmitte. Dvs. den raske smittebærer afsætter smitstoffer fra næse/mund på genstande, som efterfølgende berøres af andre, som efterfølgende berører sit ansigt/næse/mund. 

 

Personer i øget risiko 

 

 

 

 

 

 

Personer med visse sygdomme og tilstande er, i forhold til baggrundsbefolkningen, i øget risiko for et

indlæggelseskrævende forløb, såfremt personen bliver smittet med COVID-19.

 

 

 

Læs følgende anvisning vedr. Personer i øget risiko

 

Forebyggelse af smitte - Konkrete anvisninger

Korrekt håndhygiejne 

 • Håndvask – Vask med sæben i 15 sekunder, skyl grundigt og dup hænderne tørre
 • Hånddesinfektion – Fordel og indgnid håndsprit i 30 sekunder (alkohol 70-85% v/v)
 • God håndhygiejne forudsætter intakt hud 
 • Se: Sund hud på hænderne omhandlende håndvask og hudpleje (Insite -->Hygiejne) Se også: Sådan udføres korrekt håndhygiejne

 

Korrekt håndhygiejne

 

 

 

Håndhygiejne i løbet af dagen:

 • Ansatte, elever og forældre vasker hænder, når de kommer ind på skolen om morgenen. Ansatte og elever vasker hænder, før de skal hjem.  
 • Når ansatte og elever kommer ind udefra.
 • Når hænderne er synligt snavsede.
 • Efter toiletbesøg
 • Før og efter spisning                Efter næsepudsning 
 • Efter bleskift 
 • Efter brug af handsker
 • Hjælp til næsepudsning
 • Mellem forskellige aktiviteter
 • Elever skal vaske hænder før og efter brug af tablets, tastatur og mus.
 • Ansatte hjælper de elever, der har behov for det, med at vaske hænder.
 • Lærere, pædagoger og elever afspritter hænder/vasker hænder, når de skifter klasse.

 

Håndvask og afspritning af hænder er i princippet ligeværdige, dog kan håndsprit kun anvendes på synligt rene og tørre hænder

 • Det anbefales at børn som udgangspunkt vasker hænder. 
 • Håndsprit kan anvendes, når der ikke er adgang til håndvask. 
 • På ture ud af huset anvendes hudvenlige vådservietter. Det kan også være skumvaskeklude, der fugtes og tilføres lidt sæbe og pakkes i plastpose. Medbring også klude uden sæbe til at afrense sæben igen eller skyl med vand.

Vask hænder når I vender tilbage til skolen igen. 

 • Afspritning af hænder kan ikke erstatte håndvask før håndtering af madvarer eller efter toiletbesøg. 

 

 

 

OBS: Håndsprit skal opbevares utilgængeligt for børn uden opsyn. Hvis børn i særlige situationer skal bruge håndsprit, skal de hjælpes af en voksen. 

 

Host/nys

 • Host/nys i albuebøjning/ærme eller papirlommetørklæde.
 • Hvis der hostes i lommetørklæde eller hænder, skal der efterfølgende vaskes hænder. 

 

På lærerværelser, kontorer mm.

Der skal være let adgang til håndvask og/eller håndsprit. 

 

Åbne døre

Lad så vidt muligt døre stå åbne for at mindske forurening af dørhåndtag. 

 

Hold afstand

Det anbefales generelt at holde mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum.

 

Rettet (transport)

26.08.20

Klassen/gruppen er udgangspunkt for elevernes hverdag. Gruppeinddelingen er typisk maksimalt 25-30 elever, der undervises i samme lokale. Det anbefales, at eleverne ikke undervises af flere lærere/pædagoger, end det er nødvendigt for, at eleverne kan modtage undervisning efter de almindelige bestemmelser, herunder den fulde fagrække.  

 

Hold 1 meters afstand til andre. Anbefalinger kan dog fraviges, hvis det er nødvendigt for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen, herunder den fulde fagrække.  Alle skal stadig overholde anbefalingerne om håndhygiejne og rengøring. 

 

 • Personale skal, så vidt muligt, holde 1 meters afstand til kollegaer og elever i normale situationer og minimum 2 meter til første række af elever ved tavleundervisning. Kravet om 1 meters afstand gælder ikke ved behov for omsorg, fx børn, der skal trøstes, når dette er en forudsætning for undervisningen. 

 

 • Eleverne skal så vidt muligt holde afstand på 1 meter til hinanden, når de opholder sig samme sted som andre klasser, hold, o. lign. på fx fællesarealerne og i frikvartererne.

 

Indretning af klasselokalet/SFO lokaler

 • 2 meter mellem personer i situationer med kraftig udånding og derved risiko for at der dannes dråber som slynges længere væk, end ved almindelig tale. Fx

 

 

 • I lektioner hvor der synges eller spilles skuespil, særlig opmærksomhed ved brug af blæseinstrumenter. 
 • Ved aktiviteter i bevægelse, f.eks. rutsjebaner. 
 • I klasselokalet mellem underviser og forreste række 
 • Sørg for god udluftning/ventilation i klasselokalet. 

 

Frikvarterer

 • Pauser og frikvarterer bør holdes klassevist og forskudt. Såfremt de fleste aktiviteter foregår inden for klassen/gruppen, kan flere klasser holde frikvarter og opholde sig samtidigt på udendørsarealerne.  
 • Der må spilles kontaktsport, dvs. sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt, forudsat at der efterfølgende vaskes hænder. 

 

Transport/befordring

 • Ved kollektiv transport og i lejede busser med chauffør skal elever på 12 år og derover og lærere bruge mundbind. Disse udleveres af skolen. 
 • Ved bustransport må alle sæder i bussen/køretøjet anvendes. Eleverne må ligeledes gerne sidde ved siden af hinanden, når de vender næsen den samme vej. 
 • Elever og lærere vasker hænder før de skal ud at køre og ved hjemkomst. Ved behov også under køreturen. 
 • Opmærksomhed på rengøring af kontaktpunkter. 

 

Indretning af kontorarbejdspladsen

Gældende regler for indretning af kontorarbejdspladser skal overholdes. Se Forebyggelse af smitte i kontormiljøer og på kontorarbejdspladser

Rengøring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengøring med vand og sæbe er tilstrækkeligt. Der er ikke behov for sprit.

 

Skolens ansatte

 • Hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og /eller mange berøringer. 
 • Undgå at dele udstyr der vanskeligt kan rengøres mellem brugere, f.eks. tablets. Hvis tablets skal deles, skal de rengøres mellem brug. Aftørres med enkeltindpakkede servietter beregnet til formålet.
 • Kontaktflader fx borde, tastaturer, trykknapper, bordkanter, legetøj og redskaber rengøres mindst 1 gang dagligt. 

 

 • Legetøj, der ikke kan rengøres efter anvisning, pakkes væk til efter COVID-19 epidemien. 

 

Rengøringsenheden

 • Fælles kontaktpunkter: Borde, dørhåndtag, vandhaner, køleskabslåger og –håndtag, lyskontakter m.v. rengøres mindst 1 gange dagligt. 

 

Skraldespande tømmes helt og altid inden de er helt fyldte, og minimum 1 gang dagligt.

Kantiner og madlavning

 

Rettet 26.08.20

 • Håndvask før og efter madlavning.
 • Særlig opmærksomhed på hygiejne ved tilberedning og anretning af mad.
 • Der må gerne uddeles hjemmebagt/medbragt mad, hvis de voksne/læreren uddeler maden til eleverne.
 • Ved buffet skal der anvendes redskaber til at tage maden med, og der skal udføres håndhygiejne først. 
 • Opvask af service i opvaskemaskine.
 • Karklude, viskestykker mv. skiftes mindst én gang dagligt.

Vaskes som kogevask (90°C).

Ved kørsel

Læs anvisningen Anvendelse af køretøj i forbindelse med arbejdet udførelse

 

Leder

Leder skal sikre, at 

 • medarbejdere får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion og 
 • skal føre effektivt tilsyn med at medarbejderne følger instruktionen.

MED- og arbejdsmiljø- organisationen

Skal løbende kortlægge risikoen for, at medarbejderne kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. 

Informationsmateriale

Se Hygiejnevejledning til personale i dagtilbud

Link til Plakater og pjece: Information til daginstitutioner, skoler, legepladser mv, SST.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens årshjul

 

                                                                                                                                              Nydamskolens årsplan 2018/19 (Bilag 09.01.19-01)

Årsplanen er et styringsredskab, der giver overblik over de overordnede områder i skolebestyrelsens arbejde.

Måned

Eleverne og undervisningen

Forældrene og skolen

Planlægning og drift

August

 

 

 

September

Resultater af nationale test og trivselsundersøgelse

Branding af skolen

Forretningsorden

K-forældremøde: hvert andet år skiftevis emnebaseret / k-forældrefolder og idebank

Oktober

Tilbagemeldinger om A-dag

Møde 1 på elevernes præmisser

Skole-hjem-samtaler drøftelse

 

November

Skolebestyrelsens tilsynsopgave

Evaluering af de store overgange

 

December

 

 

 

Januar

 

 

Forberede dialogmøde i distriktet

Orientering om regnskab

Budget -  oplæg drift

Februar

 

Partnerskabets oplæg til Dialog med kontakt-forældrene

 

Marts

Timefordeling, special-undervisning og faglige og sociale fællesskaber

Forberede skolefest

Drøftelse af ønsker og mål for næste års indsatser og endelig budgetvedtagelse

April

Branding

Møde på elevernes præmisser - elevmillionen

 

Årsberetning

Maj

Skolens værdier, Ordensregler, værdiregelsæt og antimobbestrateg,

 

Forældre – socialt arrangement i de nye årgange og møde med lærerteam. K-forældre inddrages

PPP laves eller bruge Anne Mettes

 

Dato for K-forældremødet i september

Juni

 

Udpegning af delegeret til Skole og Forældre

Skolebestyrelsens årsplan

Mødeplanlægning

Fordeling af bestyrelsesdeltagere til forældremøder (Overgangsårgange)