Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

November 20

Bestyrelsesmøde

2020

 

12. 11 2020

17.00 – 19.30

 

 

Afbud:

Fraværende:

Godkendelse af referat:

 

 

17.00 – 17.20

 

Efterretninger max. 20 minutter

  1. Formand:
  2. Skoleleder:
  3. Nyt fra FRO:
  4. Nyt fra udvalg

 

17.20 – 18.00

 

Punkter:

 

Emne: Drøftelse af dokumentet Den engagerende skole

                                                   

 

Opgave:     Drøftelse af de enkelte værdier/udsagn

Er der match med nogle af de bløde og hårde værdier fra sidste bestyrelsesmøde i forhold til udsagnene i dokumentet?

                

                

 

Bemærkninger: Drøftelse gruppevis

Tovholder:

Proces: Fælles drøftelse

Beslutning: Der skal afsættes mere tid.

 

18.00-18.20 Spisepause

 

18.20 – 18.40

Emne:      Skal noget af det evalueres?

 

Opgave: Fælles drøftelse

Bemærkninger:

Tovholder:

Proces: Fælles
Beslutning: Der skal afsættes mere tid.

 

 

18.40 – 19.00

Emne: Corona retningslinjer (se bilag)

Opgave: Orientering om de nuværende retningslinjer og hverdagen heri

Bemærkninger:

Tovholder: SK

Proces:

Beslutning: Stine har afholdt møder på teams med alle elever vedr. retningslinjerne. Henrik fylder op hele tiden af div. Remider. Han henter alle væremidler på kommunens regning i Sønderborg.

Hvis en personale er hjemsendt ligger skolen op til at personalet er med på klassen på teams, hvor der også er en vikar på.

Skolen samler alle udgifter i forhold til Corona med et håb om at vi får alt refunderet.

Alle møder internt på skolen holdes på teams.

Møder med PPR afholder vi på skolen.

Alle stole og borde hvor der er skift af elever tøres af inden eleverne forlader lokalet.

Henrik tørrer bordene af i PLC.

Personalet får/har fået vicir hvis de ønsker det.

Alle sociale arrangemanger er aflyst.

Legeområderne udenfor er blevet opdelt.

Næsten alle elever har egen indgang og egen toiletter.

Lejerskoler skal tages op på et senere møde.

 

 

 

 

 

19.00-19.20

Emne: Tildelingsmodel 2021

Opgave:

Bemærkninger:

Tovholder: SK

Proces:
Beslutning:
Stine gennemgår Nydamskolen tildelingsmodel 2021.

Vi er faldet i elevtal, men er steget i budgettet fordi vi får til 1 klasse mere end sidste skoleår.

 

 

 

19.20-19.30

 

Ud af huset (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding.)

 

 

Bestyrelsens månedskommentar:

 

 

Eventuelt:

Kommende punkter:

 

H

 

å

n

d

h

y

g

i

e

j

n

e

H

o

l

d

 

a

f

s

t

a

n

d

 

-

 

i

 

k

l

a

s

s

e

n

,

 

p

å

 

g

a

n

g

e

n

e

,

 

i

p

a

u

s

e

n

 

o

g

 

v

e

d

 

g

r

u

p

p

e

a

r

b

e

j

d

e

A

f

t

ø

r

 

b

o

r

d

e

 

o

g

 

s

t

o

l

e

 

i

 

f

a

g

l

o

k

a

l

e

r

,

m

ø

d

e

l

o

k

a

l

e

r

,

 

f

æ

l

l

e

s

b

o

r

d

e

L

u

f

t

 

u

d

R

e

n

g

ø

r

 

e

g

e

n

 

m

o

b

i

l

 

o

g

 

p

c

 

 

 

Bestyrelsens årshjul

 

                                                                                                                                              Nydamskolens årsplan 2018/19 (Bilag 09.01.19-01)

Årsplanen er et styringsredskab, der giver overblik over de overordnede områder i skolebestyrelsens arbejde.

Måned

Eleverne og undervisningen

Forældrene og skolen

Planlægning og drift

August

 

 

 

September

Resultater af nationale test og trivselsundersøgelse

Branding af skolen

Forretningsorden

K-forældremøde: hvert andet år skiftevis emnebaseret / k-forældrefolder og idebank

Oktober

Tilbagemeldinger om A-dag

Møde 1 på elevernes præmisser

Skole-hjem-samtaler drøftelse

 

November

Skolebestyrelsens tilsynsopgave

Evaluering af de store overgange

 

December

 

 

 

Januar

 

 

Forberede dialogmøde i distriktet

Orientering om regnskab

Budget -  oplæg drift

Februar

 

Partnerskabets oplæg til Dialog med kontakt-forældrene

 

Marts

Timefordeling, special-undervisning og faglige og sociale fællesskaber

Forberede skolefest

Drøftelse af ønsker og mål for næste års indsatser og endelig budgetvedtagelse

April

Branding

Møde på elevernes præmisser - elevmillionen

 

Årsberetning

Maj

Skolens værdier, Ordensregler, værdiregelsæt og antimobbestrateg,

 

Forældre – socialt arrangement i de nye årgange og møde med lærerteam. K-forældre inddrages

PPP laves eller bruge Anne Mettes

 

Dato for K-forældremødet i september

Juni

 

Udpegning af delegeret til Skole og Forældre

Skolebestyrelsens årsplan

Mødeplanlægning

Fordeling af bestyrelsesdeltagere til forældremøder (Overgangsårgange)