Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Januar 21

Bestyrelsesmøde

2021

 

19. 01 2021

17.00 – 19.30.00

16.30-18.30 (hvis mødet bliver online)

 

 

 

 

Afbud:

Fraværende:

Godkendelse af referat:

 

 

17.00 – 17.20/16.30-16.50

 

Efterretninger max. 20 minutter

  1. Formand:
  2. Skoleleder: (Corona situationen)
  3. Nyt fra FRO:
  4. Nyt fra udvalg

 

 

Punkter:

17.20 – 18.00/16.50-17.30

 

Emne: Forberede dialogmøde

Opgave: Gennemgå dagsordenspunkterne til dialogmødet i distriktet d. 27. jan. Kl. 15.15 (se bilag)

Bemærkninger: Ved dialogmødet deltager Gert, Stine, Hanne og Susanne

Tovholder: SK

Proces: Fælles drøftelse

Beslutning: Gennemgang af skema og stikord til dialogmødet.

 

18.00-18.30 Spisepause

 

18.30 – 18.45/17.30-17.45

Emne: Orientering om regnskab og budgetoplæg til drift

Opgave:

Bemærkninger:

Tovholder: SK

Proces: Fælles
Beslutning: Skolebestyrelsen har godkendt drift budegget 2021.

 

18.45 – 19.20/17.45-18.20

 

Emne: Proces om dokumentet ”Den engagerende skole” ELLER Mere om NEST (ved online møde)

Opgave: Vi fortsætter, hvor vi slap..

Bemærkninger:

Tovholder: Gert og SK

Proces:

Beslutning:

 

19.20- 19.30/18.20-18.30

 

 

Ud af huset (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding.)

 

 

Bestyrelsens månedskommentar:

 

 

Eventuelt:

 

Kommende punkter:

 

 

 

 

 

 

Dialogmøde Distrikt Dybbøl/Sundeved

 

 

dagsorden

dato: 27. januar

tid: 15:15 – 17:15

STED: Det forventes, at mødet afholdes online

 

Møde indkaldt af

Forvaltningen

Mødetype

Dialogmøde – distriktsmøde

Arrangør

Forvaltning og Børne- og Uddannelsesudvalget

Referent

Lene Dippel Rasmussen

deltagere

 

fraværende

 

 

Dagsorden

 

 

 

Punkt 1

 

Hvordan kan vi med det faldende elevtal / fødselstal i kommunen sikre høj kvalitet i undervisningen?

 

Drøftelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 2

 

Hvad skal der til, hvis vi løbende vil forbedre afgangskarakterniveauet og sikre flere uddannelsesparate elever?

 

Drøftelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 3

 

Hvordan arbejder I med at skabe optimale klassestørrelser?

 

Drøftelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 4

 

Hvordan arbejder skolerne med den løbende evaluering af elevernes faglige, sociale og personlige udvikling?

  • Herunder arbejdet med forældretilfredshedsundersøgelser.

 

 

Drøftelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 5

Skolernes eget punkt

Drøftelse

 

 

 

 

 

           

 

 

                                                                                                                                              Nydamskolens årsplan 2018/19 (Bilag 09.01.19-01)

Årsplanen er et styringsredskab, der giver overblik over de overordnede områder i skolebestyrelsens arbejde.

Måned

Eleverne og undervisningen

Forældrene og skolen

Planlægning og drift

August

 

 

 

September

Resultater af nationale test og trivselsundersøgelse

Branding af skolen

Forretningsorden

K-forældremøde: hvert andet år skiftevis emnebaseret / k-forældrefolder og idebank

Oktober

Tilbagemeldinger om A-dag

Møde 1 på elevernes præmisser

Skole-hjem-samtaler drøftelse

 

November

Skolebestyrelsens tilsynsopgave

Evaluering af de store overgange

 

December

 

 

 

Januar

 

 

Forberede dialogmøde i distriktet

Orientering om regnskab

Budget -  oplæg drift

Februar

 

Partnerskabets oplæg til Dialog med kontakt-forældrene

 

Marts

Timefordeling, special-undervisning og faglige og sociale fællesskaber

Forberede skolefest

Drøftelse af ønsker og mål for næste års indsatser og endelig budgetvedtagelse

April

Branding

Møde på elevernes præmisser - elevmillionen

 

Årsberetning

Maj

Skolens værdier, Ordensregler, værdiregelsæt og antimobbestrateg,

 

Forældre – socialt arrangement i de nye årgange og møde med lærerteam. K-forældre inddrages

PPP laves eller bruge Anne Mettes

 

Dato for K-forældremødet i september

Juni

 

Udpegning af delegeret til Skole og Forældre

Skolebestyrelsens årsplan

Mødeplanlægning

Fordeling af bestyrelsesdeltagere til forældremøder (Overgangsårgange)