Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Maj 21

Bestyrelsesmøde

2021

 

20. 05 2021

17.00 – 20.00

 

 

Afbud:Berit, Jette

Fraværende:

Godkendelse af referat:

 

 

17.00 – 17.20

 

Efterretninger max. 20 minutter

  1. Formand: Der har ikke været nogen henvendelser
  2. Skoleleder: PTV (passage til virkeligheden) bliver flyttet fra Sønderborg til Naturium, Der bliver fra 2022 fast praktikuge for 9. årgang i uge 37, fagfordeling er på plads og skemalægning påbegyndes i næste uge, borgmesteren kommer på besøg på skolen d. 10. juni
  3. Nyt fra FRO: Intet nyt
  4. Nyt fra udvalg: Intet nyt

 

Madbod til bestyrelsen:

Kateryna, Karen og Birgitte koordinerer med emneudvalget.

 

Punkter:

17.20 – 18.20

 

Emne: Genbesøge Den engagerende skole

Opgave: Vi deler os i to grupper, hvor Den engagerende skole gennemgåes med afsæt i forslag til justeringer.

Bemærkninger: Alle har som forberedelse til mødet gennemlæst dokumentet og noteret egne forslag til justeringer.

Tovholder: Gert, SK

Proces: Gruppe drøftelse

Beslutning: Der nedsættes en arbjedsgruppe: Gert, Rasmus, Nis, Stine, Susanne

 

18.20 – 18.50

Spisning

 

18.50 – 19.35

Emne: Opsamling fra de to grupper

Opgave: Input fra de to grupper samles til en fælles forståelse af værdierne i Den engagerende skole.

Bemærkninger: Finpudsning af formuleringer foretages i et udvalg.

Tovholder: Gert og SK

Proces: Fælles drøftelse
Beslutning:

 

 

19.35-20.00

 

 

Ud af huset (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding.)

Aktivitetskalenderen for foreningerne opdateres en gang om måneden. Der er et nyhedsbrev på vej.

 

 

Bestyrelsens månedskommentar:

 

 

Eventuelt: Næste møde er mandag d. 14. juni kl.17.00

 

Kommende punkter:

 

Billede fjernet.